ВУЗ ШАГ

КЗО "СЗШ №77" ДМР Новокодацького району

 
І ступінь (1-А)

Навчальний план школи І ступеня

Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №77» Дніпровської міської ради

на 2019-2020 навчальний рік

1-А клас за Типовою освітньою програмою педагогічної технології «Росток» для 1-2 класів початкової школи з українською мовою навчання, розробленою відповідно Державного стандарту початкової освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87), враховуючи висновки експертиз та рішень Державної служби якості освіти (листи від 24.05.2018 № 01-22/323 та від 25.05.2018 № 1/9-344)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1-А

Інваріантний складник

Мовно-літературна (українськамова та література)

Українська мова

 

 

7

Мовно-літературна

Іноземна мова (англійська)

2

Математична

Математика

4

Природнича

 

 

Навколишній світ

 

 

3

Громадянська та історична

Соціальна і здоров’язбережувальна

Мистецька

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Технологічна та інформатична галузі

 

Трудове навчання

 

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

Разом

19+3

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів на вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

1

Курс за вибором

Навколишній світ (35 год.)

1

Гранично допустиме

навчальне навантаження на учня

 

20

Всього

23