ВУЗ ШАГ

КЗО "СЗШ №77" ДМР Новокодацького району

 
І ступінь (2-Б)

Навчальний план школи І ступеня

Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №77» Дніпровської міської ради

на 2019-2020 навчальний рік

 

2-Б клас за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи) з навчанням українською мовою, розробленою під керівництвом Савченко О.Я., схваленою Колегією Міністерства освіти і науки України 22.02.2018 № 2/2-2 (додаток 1) і затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

2-Б

Інваріантний складник

Мовно-літературна

Українська мова

7

Іншомовна

Іноземна мова (англійська)

3

Математична

Математика

4

Природнича

 

Інтегрований курс «Я досліджую світ»

(галузі: природнича  (2),

соціальна і здоровязбережна (0,5),громадянська та історична (0,5)

 

 

3

Громадянська

 

Здоров’язбережувальна

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

Музичне мистецтво

1

Технологічна

Трудове навчання

1

Інформатична

Інформатика

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

Разом

21+3

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів на вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

 

Курс за вибором

«Фінансова грамотність» (35 год.)

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

22

Всього

25