КЗО "СЗШ №77" ДМР Новокодацького району

 
І ступінь (3-Б, 4-Б)

Навчальний план школи І ступеня

Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №77»

Дніпровської міської ради

на 2019-2020 навчальний рік

 

3-Б, 4-Б класи за Типовими навчальними планами для закладів загальної середньої освіти І ступеня з навчанням мовою національної меншини (російською), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407, таблиця 3

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

3-Б

4-Б

Інваріантний складник

 

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

4

4

Мова навчання (російська)

5

5

Іноземна мова (англійська)

2

2

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

+1

+1

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

Разом

22+3+1

22+3+1

Варіативний складник

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

 

23

 

23

Всього

26

26