КЗО "СЗШ №77" ДМР Новокодацького району

 
ІІ ступінь (5-А)

Навчальний план школи ІІ ступеня

Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №77»

Дніпровської міської ради на 2019-2020 навчальний рік

 

5-А клас за Типовими навчальними планами науково-педагогічної технології «Росток» для закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня з навчанням мовою національної меншини (російською), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 06.08.2014 № 905, додаток 3, таблиця 4

 

Освітні галузі

Назва предмету

Кількість годин на тиждень

5-А

Інваріантний складник

Мови і літератури

Українська мова

3,5

Українська література

2

Іноземна мова (англійська)

3

Мова національної меншини

(російська)

2

Інтегрований курс «Література»

2

Суспільствознавство

Історія України

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

Математика

Математика

5

Природознавство

Навколишнійсвіт

4

Технології

Трудове навчання

2

Інформатика

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

Разом (з фізичною культурою)

27,5+3

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативи, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

0,5

Індивідуальні заняття

Українська мова

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

Всього

31