ВУЗ ШАГ

КЗО "СЗШ №77" ДМР Новокодацького району

 
ІІ ступінь (7-А)

 

Навчальний план школи ІІ ступеня

Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №77»

Дніпровської міської ради на 2019-2020 навчальний рік

 

7-А клас за Типовими навчальними планами науково-педагогічної технології «Росток» для закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня з навчанням мовою національної меншини (російською), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 06.08.2014 № 905, додаток 3, таблиця 4

 

Освітні галузі

Назва предмету

Кількість годин на тиждень

7-А

Інваріантний складник

Мови і літератури

Українська мова

2,5

Українська література

2

Іноземна мова (англійська)

2

Мова національної меншини

(російська)

2

Інтегрований курс «Література»

2

Суспільствознавство

Історія України

1

Всесвітняісторія

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

Математика

Алгебра

4

Геометрія

2

Природознавство

Біологія

2

Географія

2

Фізика

2

Хімія

2

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

Разом (з фізичною культурою)

30,5+3

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативи, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

1,5

Курс за вибором

«Елементи теорії ймовірностей» (35 год.)

1

Індивідуальні заняття

Математика

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

32

Всього

35