КЗО "СЗШ №77" ДМР Новокодацького району

 
ІІІ ступінь (10 клас)

 

Навчальний план школи ІІІ ступеня

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №77» Дніпровської міської ради на 2018-2019 навчальний рік

 

10 клас за Типовими навчальними планами для закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня з навчанням українською мовою, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408, таблиця 2

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

у класі за рівнем стандарту:

10

Правовий профіль

Базові предмети:

27

Українська мова

2

Українська література

2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова (англійська)

2

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

Біологія і екологія

2

Географія

1,5

Фізика і астрономія

3

Хімія

1,5

Фізична культура

3

Захист Вітчизни

1,5+0,5

Вибірково-обовязкові предмети:

3

Мистецтво

2

Інформатика

1

Технології

-

Разом

24+3+3+0,5

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

 

8

Профільний предмет

Правознавство

3

Курси за вибором

«Ірраціональність у рівняннях та алгебраїчних виразах» (35 год.)

1

«Обчислювальний практикум» (35 год.)

1

«Культура та мистецтво Великої Британії» (17 год.)

0,5

Факультатив

«Стилістика української мови» (35 год.)

1

Індивідуальні заняття

Індивідуальні заняття з фізики

0,5

Індивідуальні заняття з хімії

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

Всього

38