КЗО "СЗШ №77" ДМР Новокодацького району

 
Річний звіт роботи закладу

 1. Візитна картка школи

У школі навчається 478 учнів, що складає 18 класів.

Школа І ступеня – 8 класів.

Школа ІІ ступеня – 9 класів.

Допрофільність –  8, 9 класи - інформатика, математика.

Школа ІІІ ступеня – 10 клас.

Профільність – технологічний профіль, співробітництво з МНВК №4.

Педагогічний моніторинг. Кадрове забезпечення.

          Протягом 2017-2018 навчального року у школі працювало 33 учителя (30-основних, 3-сумісники)

Кількість

педагогічних робітників за віком

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

До 30 років

2

3

3

3

5

5

6

31-40 років

5

7

6

6

5

5

6

41-50 років

12

12

9

8

9

9

8

51-55 років

3

1

5

5

5

7

6

Понад 55 років

4

5

4

5

2

1

7

 

 

Якісний склад учителів за педагогічним стажем

Кількість педагогічних

 робітників

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

До 3 років

2

2

0

0

2

5

5

3-10 років

1

1

3

4

2

0

4

10-20 років

7

11

10

8

12

12

11

Понад 20 років

16

14

14

15

10

10

13

Відомості про молодих фахівців

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2

3

1

1

2

5

5

 

Відомості про штатних працівників і сумісників

Кількість працівників школи

2011-

2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Всього працівників

46

48

49

49

45

48

49

в тому числі:        штатних працівників

44

46

47

47

42

44

45

                              сумісників

2

2

2

2

3

4

4

 

Відомості про педагогів за категоріями

Спеціаліст

ІІ

категорія

І

категорія

Вища

категорія

“Старший учитель”

“Учитель - методист”

8

6

1

6

7

5

         Наведені дані свідчать про результативність роботи шкільної адміністрації з підбору та оптимізації розстановки педагогічних кадрів упродовж останніх років. Рівень педагогічної майстерності у порівнянні з минулим роком збільшився.

          Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 77» Дніпровської міської ради є юридичною особою, здійснює свою діяльність згідно з довідкою № 442447 про  включення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України та Статуту школи.

          Керування школою здійснює Малахова Олена Анатоліївна – директор школи. Педстаж – 27 років, на посаді – 7 років.

          До складу адміністрації входять:

 • Жиліна Римма Павлівна – заступник директора з навчальної роботи. Стаж роботи - 15 років, на посаді заступника директора з навчально-виховної – 9 років.
 • Дробишева Лариса Миколаївна – заступник директора з навчально-виховної роботи. Стаж роботи – 17 років, на посаді – 3 роки.
 • Микитенко Ганна Володимирівна – педагог-організатор (0,5 ставки). Стаж роботи на посаді – 2 роки.
 • Чухрай Інна Миколаївна – педагог-організатор (0,5 ставки). Стажу роботи на посаді немає.

Посада практичного психолога вакантна.

У закладі створена психолого-медико-педагогічна комісія, до складу якої входять:

 • Жиліна Р.П. – заступник директора з навчальної роботи;
 • Дробишева Л.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • Рисович Т.Л. – вчитель інформатики;
 • Чухрай І.М. – педагог-організатор;
 • Кузьміна Н.В. – медична сестра.
  1. Аналіз роботи школи за 2017-2018 навчальний рік
 •            
 • Діяльність комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №77» Дніпровської міської ради у 2017-2018 навчальному році була спрямована на ознайомлення із теоретичним матеріалом та науковим обґрунтуванням обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». (2017-2018 навчальний рік - ІІІ етап). Педагогічний колектив протягом року працював над єдиною шкільною методичною проблемою “Соціалізація шкільного середовища – запорука мобільного входження особистості учня в інформаційне та культурне соціальне оточення”.
 •  

          Перед колективом були поставлені такі завдання:

 1. Сприяння підготовки вчителя до реформувань в освіті, що супроводжуються істотними змінами в педагогічній теорії та практиці, освітній парадигмі в цілому, в якій нагальною потребою стає перехід до іншого змісту, інших підходів, іншого педагогічного менталітету.
 2. Підвищення якості й результативності кожного уроку шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій,  вибору оптимальних форм і методів навчання, диференціації та індивідуалізації навчання, урахування психологічних та індивідуальних особливостей учнів.
 3. Створення умов для продовження якісної реалізації нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти з урахуванням педагогічних особливостей навчання учнів 9-х класів.
 4. Продовження впровадження науоко-педагогічного проекту «Росток» в школі ІІ ступеню.
 5. Проведення корекційно-розвивальних заходів з учнями з особливими освітніми потребами, які навчаються на індивідуальній та інклюзивній формах навчання.
 6. Активізація роботи з обдарованими учнями, підвищення якості підготовки й відбору учнів для участі в учнівських інтелектуальних змаганнях, сприяння участі учнів у предметних олімпіадах та конкурсах різного рівня.
 7. Залучення педагогічних працівників до участі в професійних конкурсах, виставках, презентаціях педагогічних ідей і технологій; підвищення кваліфікації шляхом відвідування предметних курсів, семінарів та тематичних тренінгів.
 8. Впровадження у методичну роботу учителів шкільного конкурсу педагогічної майстерності «Урок року».
 9. Удосконалення системи неперервної освіти й самоосвіти педагогів у міжатестаційний період шляхом залучення педагогів до складання програм і траєкторій власного професійного розвитку та надання можливості кожному педагогу системної участі  в методичних заходах.
 10. Проведення моніторингових процедур у навчально-виховний процес і методичну роботу з метою глибоко аналізу, порівняння, прийняття управлінських рішень щодо підвищення якості освіти.
 11. Посилення національно-патріотичного характеру навчання та виховання, забезпечення виховного потенціалу кожного уроку, розвиток зрілої громадянської активності учнів.

 

Збереження контингенту

 

На початок 2017-2018 навчального року навчалось у школі  - 478 учнів.

Укомплектовано 18 класів, середня наповнюваність класів – 26,5 учнів.

На кінець 2017-2018 навчального року залишилось у школі – 473 учня.

Вибуло учнів за рік – 14.

Прибуло учнів за рік – 9.

          Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання сім’ї і пов'язана з переїздами за межі міста, області, країни.

 

Працевлаштування випускників

 

У 2017 – 2018 н. р. педагогічним колективом школи здійснювався постійний контроль за працевлаштуванням випускників школи (9-ті класи). З 46 випускників школи в поточному навчальному році навчання планують продовжити в:

- 10 класі – 25 учнів;

- ВНЗ І – ІІ рівня акредитації – 17 учнів;

- ПТНЗ – 1 учень;

- виїзд за кордон – 3 учні.

Аналіз відвідування учнів школи

 

Відповідно вимогам чинного законодавства, а саме ст. 53 Конституції України, закону України «Про загальну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2009 №1775 «Про вдосконалення контролю за охопленням навчання дітей і підлітків шкільного віку» з метою запобігання випадкам невідвідування учнями навчальних занять без поважних причин, профілактики дитячої бездоглядності, забезпечення виконання батьками їх обов’язків щодо виховання й навчання дітей в навчальному закладі діє загальношкільна система обліку відвідування учнями навчальних занять, яка включає в себе наступні заходи:

 • облік відвідування учнями школи навчальних занять в класному журналі на стор. 6;
 • облік відвідування учнями школи навчальних занять в книзі обліку та в звіті чергового вчителя;
 • аналіз педагогом-організатором довідок, надані учнями про звільнення від занять та пояснювальні батьків у разі відсутності учнів за сімейними обставинами;
 • щотижневий звіт заступника директора з виховної роботи щодо обліку відвідування занять;
 • щомісячний звіт до управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради про відвідування учнями навчальних занять;
 • засідання Ради профілактики правопорушень.

         За результатами навчального року були виявлені наступні причини пропусків занять:

 • через хворобу: 64 %
 • з поважних причин: 31 %
 • без поважних причин: 1 учениця (Лозовська М., 10 клас).

У порівнянні з минулим навчальним роком кількість пропусків уроків в цілому по школі зменшилася, що говорить про позитивні результати цілеспрямованої спільної роботи адміністрації, класних керівників та батьків з цього питання.

 

Школа майбутнього першокласника - «Першачок»

 

З жовтня 2017 року розпочала свою роботу школа майбутнього першокласника - «Першачок», до роботи в якій залучались учителі початкових класів Огир Н.Г. і Шейнман Т.Д., соціальний педагог школи Чухрай І.М., практичний психолог Панфілова Д.О. та керівники гуртків Титаренко Н.В. і Гусак І.Ю. У школі були проведені такі заходи: збори із запрошенням батьків майбутніх першокласників, на яких батьків знайомили із специфікою роботи навчального закладу, із напрямками навчання, допрофільністю та профільністю, внутрішнім розпорядком школи; заняття щоп’ятниці о 17.30 із відвідуванням декоративно-прикладного та спортивного гуртків; робота консультпункту для батьків майбутніх першокласників під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи, соціального педагога та психолога школи. 

Профільне навчання

 

          У 2017-2018 навчальному році у навчальному закладі був 10 клас з технологічним профілем навчання. Протягом року учні 10 класу мали можливість відвідувати Міський навчально-виробничий комбінат №4, на базі якого отримували додаткові спеціальності (водій, медична сестра, перукар, дизайнер, оператор комп’ютерного набору тощо). Разом з тим, саме в 8 та 9 класах, була організована допрофільна підготовка учнів: збільшено години за рахунок варіативної складової навчального плану на інформатику та математику українською мовою. Навчальні предмети такі, як інформатика і трудове навчання в 8-9 класах, були передані навчально-виробничому комбінату №4, у зв’язку з тим, що школа немає спеціалістів даного профілю навчання. 

 

Звіт з річного оцінювання учнів

           Станом на 31 травня 2018 року в школі навчалось 473 учня, з них: 412 учнів 2-10 класів, які були оцінені за 2017-2018 навчальний рік. На високому рівні навчається 6% учнів, на достатньому – 32%, на середньому – 58%, на низькому – 4%.

Отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту 46 учнів, з них: звичайного зразка – 44, з відзнакою – 2. Звільнених учнів від ДПА не було. Всі учні 1-8, 10 класів переведені до наступного класу.

У 2017-2018 н. р. за результатами річного оцінювання 26 учнів отримали Похвальні листи «За високі досягнення у навчанні»:

2-А клас «Росток» – 3 чол.:

 • Ломака Максим;
 • Бєлоус Євгеній;
 • Гришина Мілана.

2-Б клас - 4 чол.:

 • Лазуренко Валерія;
 • Лобанов Нікіта;
 • Фоменко Злата;
 • Приймачук Вадим.

3-А клас «Росток» - 5 чол.:

 • Шеховцева Надія;
 • Панарина Владислава;
 • Лабута Софія;
 • Карпенко Євгеній;
 • Трайдук Ілля.

3-Б клас - 2 чол.:

 • Полякова Маргарита;
 • Шматко Маргарита;

4-А клас «Росток» - 2 чол.:

 • Предеус Сніжана;
 • Максименко Анастасія.

4-Б клас - 2 чол.:

 • Трушковська Тетяна;
 • Неклеса Кароліна.

5-А клас «Росток» - 3 чол.:

 • Яковлев Владислав;
 • Повзло Катерина;
 • Пуха Вікторія.

6-Б клас - 2 чол.:

 • Бочанова Еліна;
 • Стемпковська Анастасія.

7-Б клас - 1 чол.:

 • Мінюкова Наталія.

9-А клас - 2 чол.:

 • Носкова Дар’я;
 • Шевченко Анастасія.

 

        Основне завдання учителів у наступному навчальному році – збільшити кількість учнів з достатнім та високим рівнем знань шляхом підвищення якості й результативності кожного уроку, упровадження інноваційних освітніх технологій, вибору оптимальних форм і методів навчання, диференціації та індивідуалізації навчання, урахування психологічних та індивідуальних особливостей учнів.

 

 

 

 

Таблиця якості згань учнів у розрізі кожного класу за результатами річного оцінювання за 2017-2018 навчальний рік

 

 

 

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів показав, що в цілому учні засвоїли навчальний матеріал на середньому та достатньому рівнях, але ще гострим питанням залишається проблема існування початкового рівня знань у 5-9 класах.

        У наступному навчальному році слід звернути увагу на учнів, які змогли б навчатися на достатньому та високому рівнях. На засіданнях шкільних методичних комісій необхідно обговорити питання індивідуальної роботи учителів з учнями, які мають оцінки низького рівня, а також налагодження системи роботи з обдарованими учнями, підготовки їх до участі в олімпіадах, предметних конкурсах, інтелектуальних турнірів. Працювати усім учителям-предметникам над підвищенням якості знань учнів, залучаючи їх до самостійної роботи, до наукової та дослідницько-пошукової діяльності. З цією метою усім учителям необхідно впроваджувати у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційні технології, удосконалювати проведення уроків на засадах особистісно-орієнтованого навчання в умовах інноваційного простору. Створити комфортні умови для саморозвитку і самореалізації учнів, як основних компонентів сучасного навчання.

 

Державна підсумкова атестація   

 

У 2017-2018 навчальному році державна підсумкова атестація проходила у 4-х та 9-х класах. У початковій школі державна підсумкова атестація проходила з української мови та літературного читання (письмово) та математики (письмово) у формі підсумкових контрольних робіт. Зміст підсумкових контрольних робіт та їх проведення відповідали рекомендаціям Міністерства освіти і науки України. Річне оцінювання з вищезазначених предметів було здійснено на підставі семестрових оцінок та оцінок за проведену державну підсумкову атестацію.  

        Всього державну підсумкову атестацію в 4-х класах здавало – 44 учня. Учителі – Грушко Валентина Анатоліївна                     (4-А клас) і Огир Наталія Геннадіївна (4-Б клас).

Узагальнені результати атестації учнів 4-х класів подані в таблиці:

 

Предмет

Всього учнів

Писали

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Якість знань

К

%

К

%

К

%

К

%

Українська мова та літературне читання

44

42

6

14%

11

26%

13

31%

12

29%

60%

Математика

 

44

42

3

7%

10

24%

13

31%

16

38%

69%

 

 

 

 

 

 

 

 

          У школі ІІ ступеня навчальний рік закінчили 46 учнів 9-х класів. Усі вони були допущені до державної підсумкової атестації. Звільнених від державної підсумкової атестації за станом здоров’я учнів не було. Учні складали державну підсумкову атестацію з 3-х предметів: українська мова (диктант), математика (письмово), предмет за вибором навчального закладу – історія України (письмово).

Результати ДПА учнів 9-х класів у порівнянні з річними оцінками подано в таблиці:

Предмет

Річні

 

ДПА

Якість

за рік

Якість за ДПА

Всього

П

С

Д

В

Всього

П

С

Д

В

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

Українська мова

 

46

100

1

2

23

50

19

41

3

7

46

100

3

7

16

35

20

43

7

15

48%

58%

Математика

 

46

100

4

9

29

63

10

22

3

6

46

100

4

9

29

63

11

24

2

4

28%

28%

Історія України

46

100

0

0

24

52

19

41

3

7

46

100

0

0

29

63

13

28

4

9

48%

37%

                                                                                         

Методична робота

                                                                                                                                                                               

Згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів про освіту, із врахуванням рекомендацій міського методичного центру, відповідно до річного плану роботи школи педагогічний колектив у 2017-2018 навчальному році працював над ІІІ етапом втілення в освітній процес закладу обласного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». В рамках цього проекту педагогічний колектив протягом навчального року ознайомився із теоретичним матеріалом та науковим обґрунтуванням даної теми, визначив форми і методи впровадження даного проекту в учбовий процес, окреслив завдання, які необхідно буде вирішити у подальшій роботі.

Протягом року тривала робота всього педагогічного колективу над єдиною шкільною методичною проблемою: “Соціалізація шкільного середовища – запорука мобільного входження особистості учня в інформаційне та культурне соціальне оточення”. Методична робота в цьому напрямку була спрямована на усвідомлення кожним педагогом головних ідей інновацій в освіті, які направлені на підготовку підростаючого покоління до життя, до активної участі у науково-технічному та соціальному процесі; забезпечення процесу підвищення професійного рівня педагога, створення інформаційно-комунікаційного простору як основного компоненту для саморозвитку і самовдосконалення усіх учасників навчально-виховного процесу; формування в учнів знань, умінь та навичок відповідно вимог Державних стандартів загальної середньої освіти; використання ІКТ-технологій в навчально-виховному процесі в умовах соціалізації особистості; коригування форм і методів роботи у процесі впровадження науково-педагогічного проекту «Росток»; формування в учнів стійкої позитивної мотивації до навчальної діяльності як важливого фактору формування соціальної активності особистості.

            Протягом навчального року педагогічний колектив школи проводив багато заходів, спрямованих на розвиток зацікавленості учнів у предметах навчального циклу, виявлення обдарованих та талановитих учнів, а також зростання особистої професійної майстерності учителів. Так, були проведені:

 • педагогічні та методичні ради;
 • предметні тижні та декади;
 • тиждень молодого вчителя;
 • засідання атестації педагогічних працівників;
 • засідання психолого-медико-педагогічного консиліуму.

          У цьому навчальному році було започатковано проведення до Дня рідної мови 21 лютого День української мови, коли учні усіх класів протягом усього дня спілкуються тільки національною мовою. У наступному році ця традиція не тільки продовжиться, а ще й удосконалиться – ми будемо проводити вже Тиждень української мови. Така форма роботи має на меті виховати в учнів повагу та любов до рідної мови.

         У цьому році було запроваджено проводити ранкові зустрічі з класними керівниками, інформаційні дайджести щопонеділка по 15 хвилин, не тільки українською мовою, а й з конкретним національно-патріотичним змістом. з метою підняття духу патріотизму, виховання почуття пошани до українського народу.

          Необхідно зазначити, що кількість молодих педагогів з кожним роком в закладі зростає. Це є результатом тісної    співпраці адміністрації закладу із Дніпровським педагогічним коледжем в роботі із підбором молодих кадрів.

 

               Так, у цьому навчальному році молодих педагогів працювало в закладі -  9 чол.:

 1. Микитенко Г.В., вчитель української мови та літератури;
 2. Ахмедова З.Д., вчитель хімії;
 3. Грушко І.О., вчитель історії;
 4. Сітковська-Бондаренко Л.І., вчитель історії;
 5. Межинська М.М., вчитель англійської мови;
 6. Федоренко Є.О., вчитель французької мови;
 7. Куратьова В.С., вчитель початквоих класів;
 8. Шейнман Т.Д., вчитель початкових класів;
 9. Алмамедова С.М., вчитель початкових класів, на даний час в декретній відпустці.

 

         Вже традиційним стало проведення предметних тижнів, протягом яких учителі певного циклу предметів можуть презентувати свій досвід роботи на відкритих уроках та позакласних заходах. Так, у цьому поточному році відкривали декаду методичних заходів учителі суспільно-гуманітарного напрямку. Свій відкритий урок в 5-Б класі показали інтегрований урок в 5-Б класі із використанням мультимедійного комплексу  Федоренко Є.О. і Межинська М.М. Вони поєднали на одному році французьку і  англійську мови, що досить вражаюче вплинуло на учнів, які ще більше зацікавились вивченням предметів. Учитель історії Грушко І.О. провела позакласний захід  в 9-А і 9-Б класах на тему «Правова вікторина». Дітям було цікаво і водночас пізнавально. Учитель української мови та літератури Микитенко Г.В. показала відкритий захід у 6-А класі «Українознавча мозаїка «Незвичайна Україна». Дітям дуже сподобалось, адже вони мали можливість отримати знання в ігровій нестандартній формі. Учитель англійської мови провела в 6-Б класі урок на тему «Різдво», використовуючи групову форму роботи. Учитель української мови та літератури Калюжна О.А. в 5-А класі провела позакласний захід «Мова – коштовний скарб народу» з метою виховання в учнів пошани і любові до рідної мови. Гур’янова С.Є., як вчитель російської мови та літератури і як керівник театрального гуртка підготувала виступ команди з 7-Б та 10 класів для учнів початкових класів перед Новорічними святами під назвою «Казкова історія «Бал в Смарагдовій країні».

    Такі відкриті уроки та позакласні заходи  збільшують пізнавальний інтерес учнів у вивченні предметів, підвищують їх результативність у навчанні, а також надають можливість навчитись спілкуватись учням в нестандартних ситуаціях, більше товаришувати, виховують колективізм, комунікативні навички і бажання саморозвиватись як особистість.

        Продовжили методичну естафету учителі природничо-математичного циклу, які представили свою роботу у вигляді низки відкритих уроків та заходів з предмету у формі нестандартного проведення. Так, протягом декади були проведені такі заходи:

 • підготовлена і представлена виставка математичних та фізичних газет, кросвордів, з хімії, біології, географії, які були підготовлені учнями під керівництвом вчителів-предметників;
 • був проведений Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», відповідальною була вчитель математики Спектор В.А.;
 • був проведений Спектор В.А. позакласний захід з математики, а саме: Інтелектуальна гра «Росток проти шестикласників» в 5-А, 6-А та 6-Б класах, в 7-х класах і 8 класі також нею був проведений захід «Подорож у світ математики»;
 • Берковська Е.В. представила свій урок-узагальнення з фізики «Світлові явища» в 9-А класі, а також Урок-презентація «Внесок українських вчених у розвиток космонавтики» в 7-Б класі;
 • Учитель хімії Ахмедова З.Д. провела відкритий урок-демонстрацію «Вуглеводи. Хімічні властивості» в 9-А класі, в 7-А класі пройшов позакласний захід з хімії «Дивовижна хімія»;
 • Артюшина О.О., учитель біології, провела цікавий урок з елементами тренінгу «Пожежна безпека оселі» в 6-Б класі;
 • Чухрай І.М., учитель географії, провела урок-подорож «США. Найбільша за економічний потенціалом та політичним впливом країна сучасного світу» в 10 класі, а також в 7-А класі пройшов позакласний захід «Географічна вікторина».;

     Декада була цікавою не тільки для учнів, а й для вчителів, які змогли за допомогою таких нестандартних уроків збільшити мотивацію учнів до вивчення точних наук.

        Методична предметна декада початкових класів завжди дивує своєю різноманітністю проведення заходів. Кожен відкритий урок чи позакласний захід в початковій школі вражає своєю емоційністю й індивідуальністю. Декада в початковій школі завжди проходить весело, яскраво й святково. Кожен учитель намагається здивувати глядача, показати найкращі здобутки й надбання учнів, в яких вони вкладають всю свою душу і серце.

    Були проведені відкриті уроки учителями початкових класів, а саме:

 • Чуб Н.А. –урок математики в 2-А класі Таблиця ділення та множення на 5»;
 • Богданова А.М. – урок природознавства в 1-Б класі «Хто такі звірі?»;
 • Шейнман Т.Д. – урок інформатики в 4-А класі «Співпраця в мережі. Коментування та відгуки до створених продуктів»;
 • Микитенко В.В. – урок літературного читання в 3-Б класі «Сказка о рыбаке и рыбке « А.С.Пушкин;
 • Самборська Н.І. – урок російської мови в 3-А класі «Произношение и написание слов с непроизносимыми согласными»;
 • Сидорова Н.І. – урок основ здоров’я в 2-Б класі «Відпочинок на природі. Безпека відпочинку»;
 • Огир Н.Г. – урок математики в 4-Б класі «Повторення порядку виконання арифметичних дій. Задачі на зустрічний рух».

        Протягом декади також були проведені не тільки відкриті уроки, а вікторини, конкурси, літературні ринги, змагання, подорожі, творчі майстерні з предметів. Такі заходи не тільки розвивають творче й пізнавальне мислення учнів, а й допомагають вчителям підвищувати свій фаховий рівень, удосконалювати свою майстерність і розвиватись творчо і креативно.

        У цьому навчальному році педагогічні працівники надали свої методичні розробки до науково-методичного альманаху «Нива знань» № 2/2018, а саме:

 • Артюшина О.О., учитель біології, надрукувала статтю під назвою «Впровадження основних засад Концепції національно-патріотичного виховання учнів у позаурочній роботі вчителя біології». У цій статті вчитель розкрила тему свого виступу на районному засіданні методичної комісії вчителів біології Новокодацького району;
 • Панфілова Д.О., практичний психолог, розмістила на сторінках альманаху статтю під назвою «Особливості становлення особистості норматипових дітей молодшого шкільного віку та дітей із ЗПР в умовах інклюзивного навчання». У цьому році психолог паралельно працювала в школі вчителем-асистентом з дитиною, яка навчалась на інклюзивній формі навчання в 4-А класі. Тому вона у своїй статті надала слушні практичні поради для тих, хто працює або планує працювати з учнями з особливими освітніми потребами;
 • Федоренко Є.О. і Межинська М.М. розмістили свою сумісну розробку інтегрованого уроку французької та англійської мов для учнів 5-х класів;
 • Грушко І.О., вчитель історії, надала до друку власну розробку з теми «Карне право в Україні в 14-15 столітті», яку планують розмістити в альманасі, який вийде влітку цього року.

    У школі працювала протягом навчального року соціально-психологічна служба, в яку входили практичний психолог і соціальний педагог школи. Психолог Панфілова Д.О. у цьому році звільнилась з посади за власним бажанням, потім недовго працювала психолог Раєвська Євгенія Олександрівна, яка також вирішила звільнитись за власним бажанням за сімейними обставинами. І тільки соціальний педагог, Чухрай І.М., стабільно працювала на посаді. Соціально-психологічна служба протягом року надавала консультації батькам, проводила індивідуальну і групову роботу з учнями, проводили тренінгові заняття з метою корекції поведінки й покращення психологічного мікроклімату в класі. Багато уваги приділялось пільговим категоріям учнів, учням, батьки яких знаходяться в АТО, учням-переселенцям зі східних областей України, а також тим учням,  які знаходяться на індивідуальній та інклюзивній формах навчання.

     У 2017-2018 навчальному році пройшли курси підвищення кваліфікації при Академії неперервної педагогічної освіти - 6 вчителів.

1. Жиліна Р.П.– курси для заступників директорів з навчально-виховної роботи;

2. Дробишева Л.М. – курси для вчителів англійської мови;

3. Самборська Н.І. – курси для вчителів англійської мови;

4. Микитенко В.В. – курси для вчителів початкових класів;

5. Титаренко Н.В. – курси для вчителів трудового навчання;

6. Спектор В.А. – курси для вчителів математики.

                 Здобувають вищу педагогічну освіту – 3 чол. (Куратьова В.С., Шейнман Т.Д., Алмамедова С.М.,). Мають вже ступінь бакалавру -2 чол. (Федоренко Є.О., Межинська М.М.); закінчили магістратуру – 1 чол. (Чуб Н.А.).

          У цьому навчальному році заступник директора  з навчально-виховної роботи, Жиліна Р.П., пройшла при Академії неперервної педагогічної освіти обласні курси для тренерів педагогів Нової української школи, і отримала право проводити навчальні тренінгові заняття для вчителів, які у наступному навчальному році будуть набирати 1-ші класи за новою освітньою Концепцією.

Також пройшли курси Нової української школи і повинні до кінця червня отримати сертифікати про право викладання за новою Концепцією вчителі початкових класів – Огир Н.Г. і Шейнман Т.Д.

       З 18 червня протягом 4-х днів у м. Києві відбулись навчальні курси для вчителів, які працюватимуть за науково-педагогічним проектом «РОСТОК». На такі курси була направлена Шейнман Т.Д., яка у 2018-2019 н.р. взяла 1-А клас за проектом «РОСТОК».

                   Протягом  цього навчального року педагогами закладу постійно проводилось вивчення нових освітніх програм і розробка власних, що дозволило продовжити впровадження науково-педагогічного проекту «Росток» вже у 5-ти класах, що складає 26% від загальної кількості учнів щколи, а також оздоровчої програми «Навчання  плаванню» у 4-х класах, відповідно  26%.

                 Впровадження цих освітніх проектів і викладання навчальних предметів на новому рівні стало можливим завдяки зміцненню матеріально - технічної бази : встановлення 3-х мультимедійних комплексів (один з яких в початковій школі), обладнання для проведення відеоконференцій в кабінеті інформатики. Майже всі педагоги закладу проводили відкриті уроки з використанням сучасних технологій, діти мали можливість під час уроку (якщо це було передбачено темою уроку і планом) спілкуватись із своїми однолітками в режимі відеоконференції, що значно активізує діяльність учнів і мотивує до навчання. А педагоги закладу мали можливість приєднатись  в режимі  онлайн до роботи семінарів і практикумів, що проводились за межами міста.

       У цьому навчальному році у школі було продовжено виконання Міської програми «Підвищення рівня засвоєності учнів у вивченні української та іноземних мов і розвитку ІТ-обізнаності», а саме: проведення гурткової роботи з української, англійської та французької мов, а також з інформатики. За цією програмою були виділені по 5 годин на додаткове вивчення цих предметів для учнів 5-9 класів. Керівниками Міських гуртків були:

-Калюжна О.А. – керівник гуртка української мови;

-Слатвіька Л.Ю. – керівник гуртка англійської мови;

-Межинська М.М. – керівник гуртка англійської мови;

-Федоренко Є.О. – керівник гуртка французької мови;

-Сітковська-Бондаренко Л.І. – керівник гуртка інформатики.

        Наші учні протягом року мали можливість відвідувати гуртки за цими напрямками і збільшувати свої знання з цих предметів. Також, за проханням батьків 1-х класів, були виділені години гурткової роботи на вивчення англійської мови для учнів 1-х класів з метою збільшення обсягу знань з предмету.

         Вперше в цьому навчальному році в школі запрацював Євроклуб, який очолила вчитель історії Сітковська-Бондаренко Л.І. У цьому клубі учні вивчають культуру різних країн Європи і намагаються донести все цікаве до своїх однолітків.

       У цьому навчальному році була створена шкільна психолого-медико-педагогічна комісія, в яку входить адміністрація закладу, практичний психолог, соціальний педагог, медична сестра школи, а також спеціаліст міської психолого-медико-педагогічної служби Рисович Т.Л. Не менше 5 разів на рік проводився у школі психолого-медико-педагогічний консиліум, на якому розгядались гострі питання навчання і виховання учнів.

     Учні школи тричі за весь період навчання переживають стресовий період, а саме:

 • у 1-ому класі;
 • при переході до 5-го класу;
 • при переході до 10 класу, коли стає вибір обрання профілю навчання і майбутньої спеціальності.

      Таким чином, шкільна комісія ПМПК створена з тією умовою, щоб спостерігати за учнями у цей особливий перехідний період, прогнозувати певні проблеми у навчанні і вихованні учнів, поліпшувати протікання адаптаційного періоду, допомагати як учню, так і його батькам.

        Є у школі учні, які з різних причин потребують особливих форм навчання. Так, у цьому навчальному році у школі навчалось 5 учнів за індивідуальною формою навчання і 1 учень за інклюзивною формою, який у ІІ семестрі перейшов на індивідуальну форму навчання. Специфіку таких форм навчання, якісну організацію та їх процес протікання розглядають також на шкільній комісії ПМПК.

            Робота шкільної ПМПК необхідна не тільки учням, а й вчителям і батькам, тому що саме на таких педагогічних консиліумах індивідуально і досить конкретно розглядається кожен учень, проводиться кожним спеціалістом аналіз роботи з тієї чи іншої проблеми і надаються методичні рекомендації вчителям та батькам з питань навчання і виховання учнів.

        Учні нашої школи стали учасниками Всеукраїнських предметних олімпіад. Так у цьому році, 25%  учнів 5-10 класів взяли участь у шкільному турі олімпіад з базових дисциплін, з них 23 учні стали учасниками районних та міських турів. За результатами проведених олімпіад нашій школі принесли перемогу 4 вчителя – це Калюжна О.А., вчитель української мови та літератури, це Артюшина О.О., вчитель бології, це Берковська Е.В., вчитель фізики та Титаренко Н.В., вчитель образотворчого мистецтва та трудового навчання.

 

 

          Учні, які отримали грамоти за призові місця у ІІ етапі міських олімпіад:

1.Мінюкова Наталія – 7-Б клас (І місце з образотворчого мистецтва, ІІ місце з біології, ІІІ місце з фізики, ІІІ місце з української мови); ІІ місце у районному етапі Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені П. Яцика;

2.Артюшин Єгор - 7-Б клас (ІІ місце з фізики);

3.Єременко Станіслав - 8 клас (ІІ місце з фізики);

4.Носкова Дар’я – 9-А клас (ІІІ місце з біології);

5.Галаган Владислав – 6-А кл. (ІІІ місце з біології);

6.Давидова Катерина – 5-Б клас  (ІІІ місце з образотворчого мистецтва);

7. Біла Анастасія – 6-Б клас (ІІІ місце з образотворчого мистецтва).

 

 

Таблиця результативності роботи шкільних методичних комісій

 з підготовки учнів до ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

Назва

 шкільної методичної комісії

 

2011 – 2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Суспільно-гуманітарний цикл

І місце

Гур’янова С.Є.

 

-

 

-

ІІ місце Гур’янова С.Є.

ІІІ місце Гур’янова С.Є.

2- ІІІ місця (район)

Гур’янова С.Є.

ІІ, ІІІ місця (район)

Грушко І.О.

ІІІ місце Калюжна О.А.

Естетично-оздоровчий цикл

І місце

Титаренко Н.В. 

 

-

І, ІІІ місця

Титаренко Н.В. 

ІІІ місце

Грушко В.А.

ІІІ місце

Грушко В.А.

І, ІІІ місця (місто)

Титаренко Н.В.

І (район),

ІІІ, ІІІ (місто)

Титаренко Н.В.

Природничо-математичний цикл

 

-

 

-

І місце

Артюшина О.О.

 

-

ІІІ місце

Артюшина О.О.

 

-

ІІІ місце Артюшина О.О.,

ІІ, ІІІ місце Берковська Е.В.

Всього учнів-призерів:

2

0

3

2

3

6

11

 

 

 

Протягом навчального року у школі працювало шкільне наукове товариство «Академік». Учні-члени шкільного товариства змогли підготувати наукові роботи зі своїми керівниками. Так, 29 травня пройшов шкільний етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, на якому учні змогли представити свої наробки, які вони зробили протягом року. Це було справжнє наукове й інтелектуальне свято.

Результати участі учнів в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН за 7 років представлені в таблиці:

Предмет

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Українська мова та література

(народознавство)

1-Дробишева Л.М.

1- Калюжна О.А.

-

1-Дробишева Л.М.

1-Калюжна О.А.

1-Дробишева Л.М.

1-Калюжна О.А.

1-Микитенко Г.В.

 

Російська мова

-

1 -Гур’янова С.Є.

-

1-Гур’янова С.Є.

1-Гур’янова С.Є.

-

1-Гур’янова С.Є.

Література

1 -Гур’янова С.Є.

1 -Бойко Т.А.

-

-

-

-

 

Англійська мова

-

1 -Слатвіцька Л.Ю.

-

-

-

1-Слатвіцька Л.Ю.

 

Математика

1 –Айріян А.А.

1 –Айріян А.А.

 1. Спектор В.А.

-

1-Спектор В.А.

2-Спектор В.А.

 

Фізика

1+1 –Гелетій В.Д.

-

1+1 – Гелетій В.Д.

-

-

-

1-Берковська Е.В.

Історія

 

 

 

 

 

1-Грушко І.О.

2-Грушко І.О.

1-Сітковська-Бондаренко Л.І.

Біологія

1 –Артюшина О.О.

1 –Артюшина О.О.

1 –Артюшина О.О.

1-Артюшина О.О.

5-Артюшина О.О.

1-Артюшина О.О.

1-Артюшина О.О.

Хімія

1 -Герасимова С.А.

-

-

-

-

-

 

Географія

-

-

1 – Чухрай І.М.

1-Чухрай І.М.

1-Чухрай І.М.

-

2-Чухрай І.М.

Музичне мистецтво

-

-

1 – Грушко В.А.

-

-

-

 

Початкові класи

-

-

-

-

1-Богданова А.М.

1-Тюміна В.О.

1-Богданова А.М.

1-Куратьова В.С.

1-Самборська Н.І.

Всього учасників

7

6

5

5

12

8

9

 

  

       З кожним роком цей конкурс удосконалюється, стає більш науковим і серйозним заходом. У такому конкурсі діти вчаться бути впевненими, вчаться висловлювати свою власну думку, наводити аргументи, проводити опитування, дослідження, анкетування, а також розвивають вміння триматися на людях і захищати свою роботу перед комісією.Такі навички їм обов’язково знадобляться при навчанні у вищих навчальних закладах.

             Невід’ємною  частиною роботи  педагогів школи є організація та підготовка учнів школи до участі в навчально-розвивальних конкурсах  різних рівнів:

- у Всеукраїнському конкурсі з української мови «Патріот». Відповідальна: Калюжна О.А.;

- у міжнародному конкурсі з фізики «Левеня». Відповідальна: Берковська Е.В.;

- у міжнародному конкурсі з англійської мови «Гринвіч». Відповідальна: Слатвіцька Л.Ю.;

- у міжнародному конкурсі «Соняшник». Відповідальна: Дробишева Л.М.;

- у міжнародному природничому конкурсі «Колосок». Відповідальна: Артюшина О.О.

- у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». Відповідальна: Спектор В.А.;

- у Всеукраїнській природознавчій грі «Геліантус». Відповідальна: Чухрай І.М.

 

Якість участі учнів в предметних конкурсах представлені в діаграмі:

 

 

 

 

 

Атестація педагогічних кадрів

        

Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.10р. № 930 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.10 р. № 1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 20.12.2011 р. № 1473 у школі проведена атестація педагогічних кадрів. Процес атестації цілком відповідав чинному законодавству, у ході атестаційної кампанії конфліктних ситуацій не виникло.

З метою якісної організації атестаційного процесу в закладі було проведено низку методичних заходів: був затверджений план заходів з організації атестації, графік її проходження; прийняті заяви від учителів, які за планом повинні проходити атестацію у 2018 році; організовано планове проходження курсів підтвердження кваліфікації, проведені інструктивно-методичні наради, засідання атестаційної комісії.

У 2017–2018 навчальному році атестовано 5 педагогів й 1 бібліотекар. Показники атестації у закладі стабільні.

Наслідки атестації педагогічних працівників у 2018 році по школі:

 • Астаховій І.О., учитель географії, присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст другої категорії»;
 • Микитенко Г.В., учитель української мови та літератури, присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст другої категорії»;
 • Грушко І.О., учитель історії, присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»;
 • Сітковській-Бондаренко Л.І., учителю історії, присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»;
 • Гусак І.Ю., учитель фізичної культури, підтверджена відповідність тарифному розряду №11 і педагогічному званню «старший учитель»;
 • Дорофеєфій А.А., бібліотекарю, присвоєний тарифний розряд №10.

 

 

Робота шкільної бібліотеки

  

           Основне завдання шкільного бібліотекаря – навчити дитину любити книгу і користуватися бібліотекою. Шкільна бібліотека працювала в тісному контакті з педагогічним колективом КЗО «СЗШ №77» ДМР. Робота бібліотеки була направлена на задоволення читацьких потреб, удосконалення учбово-виховного процесу в школі; вихованню культури читання і бібліотечно-бібліографічної грамотності.

 

Cтатистичний звіт роботи бібліотеки

 • Всього учнів: 473
 • Всього читачів : учнів 327 + дорослі 35 = 362
 • Відсоток охоплення читанням: 81,17% учнів.
 • Всього відвідувань бібліотеки: 2691
 • Середній показник відвідувань: 7,4
 • Всього книговидач: 2709
 • Середній показник читання: 7,5

           Протягом навчального року в бібліотеці проводилась індивідуальна та групова робота з учнями. З метою виявлення  читацьких інтересів, популярності книжок проводились індивідуальні бесіди. Було поведене анкетування учнів 5,6-х класів для виявлення читацьких інтересів. Проводилось анкетування батьків 4,7,8,9,10 класів. Разом з педагогічним колективом бібліотека провела «Тиждень дитячої книги». Були проведені конкурси «Найкращий читач року», конкурс з ілюстрацій до улюблених казок.  Також оновлені тематичні постійно діючі виставки: краєзнавча «Світе ясний, краю милий – моя Україна»; історія міста «Дніпро – наш рідний дім»; виставка для учнів 1-4 класів «Чарівний світ казки»; виставка з  нагоди річниці Т.Г. Шевченка «Тарасові думки переживуть роки», «Гриміла канонада над Дніпром» (до річниці визволення Дніпропетровська від фашистських загарбників),  «Наша мова солов’їна» до Дня української письменності та мови, уроки толерантності до Дня пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр., «Захисти себе сам» до всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом, «Дорогою мужності» до Дня Збройних сил України,  «Прийшла бабуся Зима», «Чорнобильські дзвони» до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Під час навчального року було проведено передплату періодичних видань на І квартал 2018 року, інвентаризацію фонду підручників, проаналізовано читацькі інтереси учнів по класах (анкетування), надано допомогу обдарованим дітям у підготовці до предметних олімпіад, поновлено бібліотечне обладнання: тематичні ящички «Читаємо самі», «Твої перші книжки», тематична поличка дитячих малюнків «Герої улюблених казок».

З метою збереження фонду підручників була проведена Всеукраїнська акція «Живи, книго!». Шкільний бібліотекар разом з активом бібліотеки  раз у семестр перевіряв стан підручників з 1 по 10 класи. Виставлялася оцінка збереження підручників класом, попереджали неохайних та недбайливих учнів та виносилась подяка тим, у кого підручники знаходяться у зразковому стані. Не можна не відмітити того факту, що у цьому навчальному році було започатковано нову систему обліку та контролю за підручниками, яка мала на меті підвищити якість збереження книговидань користувачами серед учнів та вчителів.

 

Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

 

На початку 2017– 2018 навчального року класними керівниками 1-10 класів та соціальним педагогом Чухрай І.М. школи було проаналізовано соціальний стан учнівського колективу, результатом якого є соціальний паспорт школи.

Відповідно до соціального паспорту школи на кінець 2017-2018 навчального року у школі навчалися:

 • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 7;
 • дітей з багатодітних родин – 29;
 • дітей з малозабезпечених родин – 13;
 • дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 3;
 • дітей-інвалідів – 3;
 • дітей, батьки яких є учасниками АТО – 9;
 • дітей, які є вимушеними переселенцями із зони антитерористичної операції – 13.

           Особливої уваги соціального педагога потребували також діти, яких виховує одна мати або один батько, діти, родини яких опинилися в складних життєвих обставинах та діти, які знаходяться у групі ризику (схильні до бродяжництва, стоять на внутрішньошкільному обліку, мають девіантну поведінку тощо). Такій категорії учнів протягом року надавалась допомога, проводилась консультація для батьків, співбесіди з різних питань навчання і виховання дітей.

Збільшення контингенту учнів пільгових категорій в школі вимагає створення системної роботи з соціального захисту учнів, яке включає в себе:

 • обстеження житлово-побутових умов з метою своєчасного виявлення сімей, які потребують допомоги;
 • індивідуальні консультації соціального педагога з батьками або особами, що їх замінюють з питань соціального захисту;
 • індивідуальна робота практичного психолога з метою спостереження за психологічним станом учнів, умов їх перебування в родині та безпосередньо з батьками;
 • введення години практичного психолога та робота психологічної служби «Скринька довіри»;
 • психокорекційні вправи, спрямовані на зменшення негативних впливів в родині;
 • корекційно-відновлювальні вправи для учнів та батьків, які потрапили у складні життєві обставини;
 • забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням, підручниками, шкільною та спортивною формами дітей-сиріт а дітей, які позбавлені батьківського піклування;
 • безкоштовне відвідування спортивних секції, гуртки, взяли участь у позашкільних заходах, безкоштовні відвідування театральних вистав, цирку, музеїв.

 

Система внутрішнього контролю

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були:

 • впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти у 9-х класах;
 • апробація і впровадження у навчально-виховний процес 1-А , 2-А, 3-А, 4-А, 5-А класів науково-педагогічного проекту «Росток»;
 • адаптація учнів 1-х, 5-х, 10-ого класів до навчально-виховного процесу;
 • надання методичної, практичної допомоги молодим та малодосвідченим учителям;
 • створення оптимальних умов для навчання і розвитку учнів;
 • удосконалення навчально-виховного процесу, реалізація шкільних методичної та виховної проблеми;
 • робота класів з допрофільною та профільною підготовкою;
 • дотримання санітарно-гігієнічних норм учнями та педагогічним працівниками;
 • впровадження у навчально-виховний процес, учительську діяльність передового педагогічного досвіду, освітніх інноваційних технологій;
 • вивчення системи роботи учителів, що атестуються;
 • вивчення роботи гуртків та групи продовженого дня, проведення факультативів та індивідуальних завдань;
 • вивчення стану ведення шкільної документації (класного журналу, особових справ учнів, календарних планів, журналів факультативів, гурткової роботи, індивідуальної роботи, журналу відпрацювання годин учителями 1-4 класів, журналу заміщення уроків, планів роботи шкільних методичних комісій);
 • вивчення стану роботи з учнями, які навчаються на індивідуальній та інклюзивній формах.

          Протягом навчального року здійснювався внутрішньоошкільний контроль щодо вивчення стану викладання предметів та рівня навчальних досягнень учнів з трудового навчання, технологій в 1-10 класах, російської мови та літератури в 1-10 класах, навколишнього світу за програмою «Росток» в 4-А та 5-А класах,   з предмету «Захист Вітчизни» в 10 класі, інформатики в 5-10 класах, правознавства в 9-10 класах, математики за програмою «Росток» в 4-А та 5-А класах.

На особливому контролі були нововведені навчальні предмети у 2-х класах (інформатика), в 5-х класах (друга іноземна мова – французька, інформатика), а також оцінювання навчальних досягнень учнів.

Контроль за якістю викладання здійснювався такими шляхами:

 1. Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків молодих учителів школи (Федоренко Є.О., Алмамедової С.М., Микитенко Г.В., Грушко І.О., Куратьової В.С., Шейнман Т.Д.), малодосвідчених учителів (Берковської Е.В., Сітковської-Бондаренко Л.І.), а також учителів, які у 2018 році атестувались (Грушко І.О., Сітковської-Бондаренко Л.І., Микитенко Г.В., Астахової І.О., Гусак І.Ю., Дорофеєвої А.А.).
 1. Тематичний контроль. У ході перевірки вивчався рівень знань і умінь учнів на уроках  трудового навчання, технологій в 1-10 класах, російської мови та літератури в 1-10 класах, навколишнього світу за програмою «Росток» в 4-А та 5-А класах,   з предмету «Захист Вітчизни» в 10 класі, інформатики в 5-10 класах, правознавства в 9-10 класах, математики за програмою «Росток» в 4-А та 5-А класах.
 2. Класно-узагальнюючий контроль (адаптація 1-х класів, 4-А та 5-А за програмою «Росток»,   адаптація 5-х кл. , державна підсумкова атестація в 4-х та в 9-х класах).

         Згідно з річним планом роботи школи протягом навчального року під час відвідування уроків учителів-предметників зверталась увага на підготовленість учителя до уроку, на вміння організовувати учнів під час виконання різноманітних видів робіт, вміння працювати з комп’ютером, користуватися мережею Інтернет і ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховному процесі.

         Аналізуючи проведення контрольно-аналітичної діяльності закладу можна зробити висновок, що для забезпечення оптимального функціонування школи як цілісної соціально-педагогічної системи, умови ефективної діяльності всіх її підсистем, адміністрації закладу необхідно своєчасно виправляти помилки, допомагати учителям опановувати педагогічну майстерність і проводити в системі внутрішньошкільний контроль за навчально-виховним процесом.

 

Правовиховна, правоосвітня та профілактична робота

 

З метою чіткої організації та підвищення ефективної діяльності педагогічного колективу з формування правової культури та попередження правопорушень у 2017 – 2018 н. р. в навчальному закладі педагогічним колективом школи була проведена дієва право виховна, право освітня та профілактична робота:

 • розгляд питань профілактики правопорушень на нараді при директорові (06.09.2017, 04.10.2017, 04.04.2018, 16.05.2018);
 • консультативні та роз’яснювальні наради при заступнику директора з виховної роботи (30.08.2017, 21.09.2017, 16.11.2017, 19.04.18, 17.05.18);
 • педагогічні ради (14.03.2018);
 • засідання Ради профілактики правопорушень (21.09.2017, 19.10.2017, 16.11.2017,  14.12.2016, 23.01.2018, 15.02.2018, 12.03.18, 20.03.2018, 27.04.18, 02.05.18, 22.05.2018, 05.06.2018);
 • Батьківський всеобуч (12.04.18);
 • виконання сумісного плану роботи зі Управлінням-службою у справах дітей Новокодацької районної у місті ради, Центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, Управлінням патрульної поліції та сектором ювенальної превенції Новокодацької районної у місті Дніпрі ради;
 • Всеукраїнський тиждень права (08.12 – 12.12.2017), тиждень права, присвячений Дню захисту прав дітей (01.06 – 08.06.2018), тиждень права, присвячений Дню Конституції (18.06 – 22.06.2018);
 • обстеження житлово-побутових умов проживання учнів, які потребують посиленої педагогічної уваги;
 • психодіагностичні спостереження практичного психолога за учнями «групи ризику»;
 • своєчасне виявлення учнів, які потребують посиленої педагогічної уваги та постановки їх на внутрішкільний облік (станом на 05.06.2018 на обліку перебувають 5 учнів);
 • залучення учнів, які потребують посиленої уваги з боку педагогічних працівників до позаурочної діяльності, гурткової роботи;
 • рейди «Діти вулиці», «Комп’ютерний клуб», «Перерва», «Цигарка»;
 • контроль за відвідуванням учнями навчальних занять;
 • профілактична та індивідуальна робота з учнями та їх батьками практичним психологом, адміністрацією школи;
 • проведення виховних годин, профілактичних бесід, корекційно-розвивальних вправ, тренінгів, лекцій, відео-лекторіїв (за окремим графіком);
 • робота шкільного наркологічного посту;

Дієва профілактична та правоосвітня робота стають результатом відсутності випадків скоєння правопорушень та злочинів. Але навчальний заклад ставить за мету активізувати співпрацю зі службами Новокодацького району та більш ширше ознайомитися з контингентом сімей мікрорайону школи.

 

 

Виховна робота та організація позашкільної роботи

 

У 2017 – 2018 н. р. виховна робота школи була спрямована на формування і розвиток соціально активної, гармонійної особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної гідності та проводилась згідно з річним планом роботи школи за пріоритетними традиційними напрямками.

В рамках запланованої роботи учні школи стали активними учасниками районних та міських конкурсів:

 • районний конкурс «Формула успіху» (учні 7 , 10 класів - учасники);
 • районний конкурс «Півгодинки на цікавинки» (4-ті класи - лауреати);
 • районний конкурс «Відкрий для себе Україну» ( 6-ті класи  - учасники);
 • районний конкурс «Собори наших душ» - літературний напрям (Козакова Аліна, Белашова Вероніка – ІІ місце);
 • районний конкурс «Екотворчість» (учні 6 – 7 х класів - учасники);
 • районний конкурс виконання поезії Т.Г.Шевченка «О слово рідне, що без тебе я» (І місце Кисельова Софія – учениця 9-А класу);
 • районний конкурс «Зоряне коло» (в номінації «Циркове мистецтво» стала переможцем Народно-циркова студія «Каскад», І місце – учениця 9 класу Кошик Дар’я, Касабян Аіда, в номінації «Музичне мистецтво» - І місце учениця 9-А класу Кисельова Софія)
 • міський конкурс «Веселковий передзвін» (диплом лауреата ІІ ступеню Кошик Дар’я, Касабян Аіда - циркова студія «Каскад»);
 • Міський квест «Соборна мати Україна єднає душі і серця» - ІІІ місце, 10 клас;
 • Міська конференція до Дня гідності та свободи – 10 клас;
 • Міський етап гри «Сокіл» («Джура») – 9 – 10 клас;
 • Міський захід до Дня Героїв Небесної сотні - 9 – 10 клас;
 • «Прорив – Дніпровська звитяга»  - 8, 10 класи;
 • Міський легкоатлетичний пробіг «миля миру» - 8 – 9 класи;
 • Міський квест Євроклубів  - 7-і класи;
 • Міський конкурс «Казка у моєму місті» - І місце;

 

 • участь у Всеукраїнських  конкурсах циркового мистецтва «Яскрава країна», «Зоряні діти», «Диво-цирк» у Дніпрі, Запоріжжі та Одесі;

Значну роль в організації виховної роботи посідає шкільне самоврядування «Спілка Активної Молоді». Основним завданням «САМ»  було залучення всіх учнів до різних видів діяльності, розвитку внутрішньої свободи учнів, їх здатності до самовдосконалення, а також активно залучати учнівську молодь до участі в благодійних акціях: «Доброта врятує світ», «Турбота», «Дзвони Чорнобиля», «Ветеран живе поруч».

Традиційними в закладі стали заходи, пов’язані з національно-патріотичним та художньо-естетичним вихованням:

традиційна зустріч випускників спецшколи ВПС (29.09.2017);

- Конкурс авторських творів «На крилах пісень» (пісня, поезія, проза) - 29.09.17;

- Всеукраїнська гра «Сокіл» («Джура»): 1. «Впоряд,  «Добре діло,  «Ватра» - 13.10.17 – 20.10.17;

- Конкурс – огляд пісенних талантів «Пісня буде поміж нас» - 24.11.17;

- Новорічна казка - 19.12.17;

- Конкурс - огляд танцювальних номерів «Танцю, до тебе прагне серце і душа»  - 25.12.17;

- Конкурс читців сучасної української поезії «Літературні обрії» - 26.01.18;

- Флешмоб «Янголи Небесної Сотні» - 20.02.18;

- Конкурс акторської майстерності «Нас кличе сцена» - 23.03.18;

- День Цивільного захисту - 26.04.18;

- Конкурс агітбригад штабів класів (заочний тур) - До 27.04.18;

 • Фотосесія до Дня вишиванки - 18.05.18;
 • урочисті зустрічі з ветеранами війни, ветеранами праці, воїнами-інтернаціоналістами, випускниками спецшколи ВПС з учнями школи;
  • міський захід - конкурс військово-патріотичної пісні, присвячений Дню Пам’яті та примирення (07.05.2018);
  • відкриті уроки із запрошенням випускників спецшколи ВПС;
  • екскурсії пам’ятними місцями Дніпра, до Історичного музею, Діорами, до музею АТО, до музею історії Бойової Слави випускників спецшколи ВПС;
  • екскурсії по області та країною (Петрополь, Новомосковськ, Київ, Одеса, о. Хортиця)
  • пошукова робота клубу «Пошук» під керівництвом керівника музею школи Грушко І.О..;

У 2017 – 2018 році активно велась робота по осучасненню шкільного музею бойової слави.

Особлива увага приділяється вихованню почуття патріотизму до свого міста, району, навчального закладу завдяки трудовому та екологічному вихованню:

 • роботі екологічного патруля;
 • проведення акції «Чисте подвір’я», «Чистий четвер».

В рамках профілактичної та правовиховної роботи діє Рада профілактики правопорушень, на засіданні якої розглядались питання поведінки учнів та проблеми сімейного виховання. З питань правової освіти школа працює над посиленням співпраці з Управлінням-службою у справах дітей, Центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, Кримінальною міліцією Новокодацького району.

З метою профорієнтації у 2017 – 2018 н.р. проведено екскурсії:

 • на фабрику «АВК»;
 • на Агрегатний завод;

З формування в учнів бережливого ставлення до власного здоров’я в навчальному закладі проводились:

 • щоденно ранкова зарядка;
 • участь у спортивних масових заходах;
 • фітнес-марафон, Спартакіада, «Веселі старти»;
 • виховні години, тематичні бесіди, відео-лекторії;
 • робота шкільного наркологічного посту;
 • організоване плавання для учнів початкової школи

Робота шкільних гуртків була спрямована на художньо-естетичне виховання та формування патріотичного виховання:

 • театральний гурток (керівник – Гур’янова С.Є.);

декоративно-ужиткове мистецтво «Лелека» (керівник – Титаренко Н.В.) Мінюкова Наталія за І місце районного туру олімпіади з образотворчого мистецтва, Давидова Катерина, Біла Анастасія  – ІІІ місце  з образотворчого мистецтва.

Керівник гуртка «Лелека», учитель образотворчого мистецтва Титаренко Наталія Володимирівна нагороджена грамотою за системну творчу роботу та високі досягнення у районних та міських виставка з декоративно – ужиткового мистецтва, виховання у дітей любові до національної культури;

 • народно-циркова студія «Каскад» ( керівник – Гусак І.Ю.) - Циркова студія «Каскад» за І місце у районному конкурсі дитячо – юнацької творчості «Зоряне коло». Кошик Дар’я  - лауреат ІІ ступеня у номінації «Циркове мистецтво», за І місце у районному конкурсі дитячо – юнацької творчості «Зоряне коло», Касабян Аіда - лауреат ІІ ступеня у номінації «Циркове мистецтво», за І місце у районному конкурсі дитячо – юнацької творчості «Зоряне коло».
 • героїко-патріотичний клуб «Пошук» (керівник – Грушко І.О.).

В рамках художньо-естетичного виховання учні мали змогу відвідати театр ім. Горького, театр ім. Шевченка, театр опери та балету, планетарій, цирк, органну залу, філармонію, театр МНС, міську бібліотеку, Діораму, Історичний музей.

З метою літнього оздоровлення на літній період створено пришкільний оздоровчий табір «Сонечко». Для учнів, які відвідують табір організоване гаряче харчування.

 

Профорієнтаційна діяльність

 

Профорієнтаційна робота у 2017 – 2018 н. р. була спрямована на формування в учнів власного дорослого вибору професії, що стало можливим при виконанні систематичної роботи з цього питання:

 • діагностування учнів на предмет вивчення їх власних бажань зростати в певних галузях (протягом жовтня);
 • анкетування батьків з метою вивчення попереднього працевлаштування дітей;
 • індивідуальні співбесіди з батьками адміністрацією школи;
 • батьківські збори 9 класів;
 • зустрічі учнів з представниками навчальних закладів різних рівнів акредитації, надання їм роздаткового матеріалу, проведення співбесід з окремими учнями;
 • класні виховні години спілкування;
 • участь учнів 8 - 9 класів у днів відкритих дверей;

Протягом 2017-2018 навчального року постійно підтримувались зв’язки з навчальними заклади щодо профорієнтаційної роботи, оновлювався куточок профорієнтації, його методичне забезпечення, де кожен учень отримував інформацію щодо існуючих вищих закладів, їх розташування, спеціальностей та інше. У бібліотеці школи працювала постійна виставка спеціальної літератури «Світ професій».

 

Організація харчування учнів

На виконання Закону України «Про освіту», згідно річного плану роботи школи питання організації харчування дітей протягом 2017-2018 навчального року було постійно на контролі адміністрації школи. Проведено роз’яснювальну роботу з батьками, окреслено план охоплення учнів харчуванням.

Їдальня була забезпечена необхідною кількістю маркірованого посуду, миючими та дезінфікуючими засобами, морозильна камера в задовільному стані, холодильники працюють. З метою недопущення у харчуванні дітей заборонених до реалізації продуктів, виконання санітарно-гігієнічних вимог та заходів щодо покращення стану харчування школярів бракеражна комісія постійно контролювала перелік страв, відповідність виходу порції. Здійснювався медичний (один раз на тиждень) та педагогічний контроль за організацією харчування учнів.

План (1-4 класи - 100%; 5-9 класи - 100%)

Факт (1-4 класи – 100%; 5-9 класи – 97%)

Протягом року 35 учнів ГПД отримували гаряче харчування.     

Кожного місяця на всіх  рівнях (педрадах, нарадах, зборах) розглядалися питання щодо покращення  стану харчування школярів у закладі, за санітарним станом шкільної їдальні  стежили чергові учителі закладу відповідно до графіку.

Усі працівники харчоблоку мають санітарні книжки, своєчасно пройшли медичне обстеження.

З метою прищеплення навичок культури прийому їжі шкільна їдальня оформлена стендами, в наявності куточок здоров’я. У 2018-2019 навчальному році планується продовжити безкоштовне гаряче харчування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей, а також дітей, які є переселенцями із зони АТО при наявності необхідних документів.

 

 

Охорона праці

Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії під час навчально–виховного процесу в школі у 2017–2018 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально–виховного процесу перед початком навчального року видано низку наказів – загальна кількість 10, які стосуються попередження травматизму учнів та дорослих, протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, створення системи охорони праці у школі. Розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожеж тощо. У вересні 2016 року були переглянуті всі інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності та затверджені новим наказом.

Відповідно до «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників школи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів школи.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі велась відповідно до:

 • статей 43, 50 Конституції України;
 • Закону України «Про освіту», стаття 26;
 • кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13;
 • Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25;
 • наказів МОН України №563 від 01.08.2001р. «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально–виховного процесу в закладах освіти» і №616 від 31.08.2001р. «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально–виховного процесу в навчальних закладах».

Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам.

Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти – дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки готовності школи до 2017–2018 навчального року, проведена перевірка контурів захисного заземлення, опору ізоляції електропроводу; у колективному договорі є розділ з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку.

          На кожному поверсі, у кожному учбовому кабінеті розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих; в учбових кабінетах школи оформлено куточки з безпеки життєдіяльності для учнів.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах.

Усі заплановані заходи з охорони праці, безпеки життєдіяльності на 2017–2018 навчальний рік проведено:

 • тиждень знань з безпеки життєдіяльності;
 • участь у Всесвітньому Дні боротьби з туберкульозом;
 • тиждень дорожнього руху;
 • місячник щодо попередження пожеж від пустощів дітей з вогнем;
 • місячник «Увага! Діти на дорозі»;
 • тематичні класні години.

Медичне обслуговування учнів школи здійснювалось медичною сестрою міської дитячої лікарні № 6 Кузьміною Наталією Василівною згідно графіка затвердженого директором школи. Учні усіх класів пройшли медичний огляд лікарями–фахівцями. Щомісячно учні 1–10 класів проходять перевірку на педикульоз та коросту. Проводиться профілактичне щеплення учнів. На 1 вересня 2017 року всі педагогічні працівники надали медичні книжки з дозволом на роботу.