КЗО "СЗШ №77" ДМР Новокодацького району

 Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія


Річний звіт про діяльність

1.1  Візитна картка школи

У школі навчається 446 учнів, що складає 16 класів.

Школа І ступеня – 8 класів.

Школа ІІ ступеня – 8 класів.

Допрофільність –  8, 9 класи - інформатика, математика.

Школа ІІІ ступеня – не було у 2016-2017 н. р.

Профільність – технологічний профіль, співробітництво з МНВК №4.

Педагогічний моніторинг. Кадрове забезпечення.

         Протягом 2016-2017 навчального року у школі працювало 27 учителів.

Кількість

педагогічних робітників за віком

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

До 30 років

2

3

3

3

5

5

31-40 років

5

7

6

6

5

5

41-50 років

12

12

9

8

9

9

51-55 років

3

1

5

5

5

7

Понад 55 років

4

5

4

5

2

1

 

 

Якісний склад учителів за педагогічним стажем

Кількість педагогічних

 робітників

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

До 3 років

2

2

0

0

2

5

3-10 років

1

1

3

4

2

0

10-20 років

7

11

10

8

12

12

Понад 20 років

16

14

14

15

10

10

Відомості про молодих фахівців

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2

3

1

1

2

5

 

Відомості про штатних працівників і сумісників

Кількість працівників школи

2011-

2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Всього працівників

46

48

49

49

45

48

в тому числі:       штатних працівників

44

46

47

47

42

44

                              сумісників

2

2

2

2

3

4

 

Відомості про педагогів за категоріями

Спеціаліст

ІІ

категорія

І

категорія

Вища

категорія

“Старший учитель”

“Учитель - методист”

8

3

1

4

7

4

         Наведені дані свідчать про результативність роботи шкільної адміністрації з підбору та оптимізації розстановки педагогічних кадрів упродовж останніх років. Рівень педагогічної майстерності у порівнянні з минулим роком збільшився.

         Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 77» Дніпровської міської ради є юридичною особою, здійснює свою діяльність згідно з довідкою № 442447 про  включення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України та Статуту школи.

         Керування школою здійснює Малахова Олена Анатоліївна – директор школи. Педстаж – 26 років, на посаді – 6 років.

         До складу адміністрації входять:

-              Попенко Римма Павлівна – заступник директора з навчально-виховної роботи. Стаж роботи - 14 років, на посаді заступника директора з навчально-виховної – 8 років.

-              Дробишева Лариса Миколаївна – заступник директора з виховної роботи. Стаж роботи – 16 років, на посаді – 2 роки.

-              Микитенко Ганна Володимирівна – педагог-організатор. Стаж роботи на посаді – 1 рік.

У закладі працює соціально-психологічна служба, до складу якої входять:

-    Панфілова Дар’я Олександрівна – практичний психолог. Стаж роботи на посаді – 5 років.

-    Чухрай Інна Миколаївна – соціальний педагог. Стаж роботи на посаді – 1 рік.

У закладі створена психолого-медико-педагогічна комісія, до складу якої входять:

-    Попенко Р.П. – заступник директора з навчально-виховної роботи;

-    Рисович Т.Л. – спеціаліст міської психолого-медико-педагогічної комісії;

-    Панфілова Д.О. – практичний психолог;

-    Чухрай І.М. – соціальний педагог;

-    Кузьміна Н.В. – медична сестра.

1.2  Аналіз роботи школи за 2016-2017 навчальний рік

           

Діяльність комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №77» Дніпровської міської ради у 2016-2017 навчальному році була спрямована на ознайомлення із теоретичним матеріалом та науковим обґрунтуванням обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». (2016-2017 навчальний рік - ІІ етап). Педагогічний колектив протягом року працював над єдиною шкільною методичною проблемою «Проектування діяльності вчителя в умовах розвитку та соціалізації особистості учня».

         Перед колективом були поставлені такі завдання:

1.              Сприяння підготовки вчителя до реформувань в освіті, що супроводжуються істотними змінами в педагогічній теорії та практиці, освітній парадигмі в цілому, в якій нагальною потребою стає перехід до іншого змісту, інших підходів, іншого педагогічного менталітету.

2.              Підвищення якості й результативності кожного уроку шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій,  вибору оптимальних форм і методів навчання, диференціації та індивідуалізації навчання.

3.              Створення умов для продовження якісної реалізації нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти з урахуванням педагогічних особливостей навчання учнів 8-х класів.

4.              Підведення підсумків впровадження науково-педагогічного проекту «Росток» у початковій школі.

5.              Впровадження у навчально-виховний процес 3-А класу інклюзивної форми навчання.

6.              Активізація роботи з обдарованими учнями, підвищення якості підготовки й відбору учнів для участі в учнівських інтелектуальних змаганнях, сприяння участі учнів у предметних олімпіадах та конкурсах різного рівня.

7.              Проведення моніторингу рівня готовності вчителів до інноваційної педагогічної діяльності.

8.              Удосконалення системи неперервної освіти й самоосвіти педагогів у міжатестаційний період шляхом надання можливості кожному педагогу системної участі  в методичних заходах.

9.              Проведення моніторингових процедур у навчально-виховний процес і методичну роботу з метою глибоко аналізу, порівняння, прийняття управлінських рішень щодо підвищення якості освіти.

10.         Посилення національно-патріотичного характеру навчання та виховання; забезпечення виховного потенціалу кожного уроку, деформалізація «класних годин», створення дієвого учнівського самоврядування.

11.         Створення виховних програм, концепцій і проектів виховання з метою системного підходу до організації виховного процесу.

Збереження контингенту

 

На початок 2016-2017 навчального року навчалось у школі  - 451 учень.

Укомплектовано 16 класів, середня наповнюваність класів – 28,1 учень.

На кінець 2016-2017 навчального року залишилось у школі – 446 учнів.

Вибуло учнів за рік – 20.

Прибуло учнів за рік – 15.

         Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання сім’ї і пов'язана з переїздами за межі міста, області, країни.

 

Працевлаштування випускників

 

У 2016 – 2017 н. р. педагогічним колективом школи здійснювався постійний контроль за працевлаштуванням випускників школи (9 клас). З 27 випускників школи в поточному навчальному році навчання планують продовжити в:

- 10 класі – 18 учнів;

- ВНЗ І – ІІ рівня акредитації – 7 учнів;

- ПТНЗ – 2 учня.

Аналіз відвідування учнів школи

 

Відповідно вимогам чинного законодавства, а саме ст. 53 Конституції України, закону України «Про загальну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2009 №1775 «Про вдосконалення контролю за охопленням навчання дітей і підлітків шкільного віку» з метою запобігання випадкам невідвідування учнями навчальних занять без поважних причин, профілактики дитячої бездоглядності, забезпечення виконання батьками їх обов’язків щодо виховання й навчання дітей в навчальному закладі діє загальношкільна система обліку відвідування учнями навчальних занять, яка включає в себе наступні заходи:

-         облік відвідування учнями школи навчальних занять в класному журналі на стор. 6;

-         облік відвідування учнями школи навчальних занять в книзі обліку та в звіті чергового вчителя;

-         аналіз педагогом-організатором довідок, надані учнями про звільнення від занять та пояснювальні батьків у разі відсутності учнів за сімейними обставинами;

-         щотижневий звіт заступника директора з виховної роботи щодо обліку відвідування занять;

-         щомісячний звіт до управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради про відвідування учнями навчальних занять;

-         засідання Ради профілактики правопорушень.

         За результатами навчального року були виявлені наступні причини пропусків занять:

-         через хворобу: 64 %

-         з поважних причин: 31 %

-         без поважних причин: 2 учениці 8-Б класу (Балан Магдалена і Балан Альбіна).

У порівнянні з минулим навчальним роком кількість пропусків уроків в цілому по школі зменшилася, що говорить про позитивні результати цілеспрямованої спільної роботи адміністрації, класних керівників та батьків з цього питання.

Школа майбутнього першокласника - «Першачок»

 

З жовтня 2016 року розпочала свою роботу школа майбутнього першокласника - «Першачок», до роботи в якій залучались учителі початкових класів Куратьова В.С. і Богданова А.М., соціальний педагог школи Чухрай І.М., практичний психолог Панфілова Д.О. та керівники гуртків Титаренко Н.В. і Гусак І.Ю. На виконання наказу МОНмолодьспорт України «Дай руку, першокласнику» у школі були проведені такі заходи: збори із запрошенням батьків майбутніх першокласників, на яких батьків знайомили із специфікою роботи навчального закладу, із напрямками навчання, допрофільністю та профільністю, внутрішнім розпорядком школи; заняття щоп’ятниці о 17.30 із відвідуванням декоративно-прикладного та спортивного гуртків; робота консультпункту для батьків майбутніх першокласників під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи, соціального педагога та психолога школи. 

 

Профільне навчання

 

         У 2016-2017 навчальному році у навчальному закладі не було 10 і 11 класів. Разом з тим, саме в 8 та 9 класах, була організована допрофільна підготовка учнів: збільшено години за рахунок варіативної складової навчального плану на інформатику та математику українською мовою. Навчальні предмети такі, як інформатика і трудове навчання в 8-9 класах, були передані навчально-виробничому комбінату №4, у зв’язку з тим, що школа немає спеціалістів даного профілю навчання. 

 

 

 

Звіт з річного оцінювання учнів

           Станом на 26 травня 2017 року в школі навчалось 446 учнів, з них: 161 – учні 2-4 класів, 221 – учні 5-9 класів.                     Усі учні 2-4 класів атестовані. На високому і достатньому рівні навчається 137 учнів (36 %).

Отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту 27 учнів, з них: звичайного зразка – 25, з відзнакою – 2. Звільнених учнів від ДПА не було. Всі учні 1-8 класів переведені до наступного класу.

У 2016-2017 н. р. за результатами річного оцінювання 24 учня отримали Похвальні листи «За високі досягнення у навчанні»:

1.                Лабута Софія – 2-А клас («Роток»).

2.                Шеховцева Надія – 2-А клас («Росток»).

3.                Панарина Владислава – 2-А клас («Росток»).

4.                Карпенко Євгеній – 2-А клас («Росток»).

5.                Полякова Маргарита – 2-Б клас.

6.                Шматко Маргарита – 2-Б клас.

7.                Предеус Сніжана – 3-А клас («Росток»).

8.                Максименко Анастасія – 3-А клас («Росток»).

9.                Неклеса Кароліна – 3-Б клас.

10.           Трушковська Тетяна – 3-Б клас.

11.           Пуха Вікторія – 4-А клас («Росток»).

12.           Ольшанський Богдан – 4-А клас («Росток»).

13.           Повзло Катерина – 4-А клас («Росток»).

14.           Яковлев Владислав – 4-А клас («Росток»).

15.           Секереш Анастасія – 4-А клас («Росток»).

16.           Московченко Ігор – 4-Б клас.

17.           Галаган Владислав – 5-А клас («Росток»).

18.           Глибіна Вікторія – 5-А клас («Росток»).

19.           Бочанова Еліна – 5-Б клас.

20.           Стемпковська Анастасія – 5-Б клас.

21.           Носкова Дар’я – 8-А клас.

22.           Шевченко Анастасія – 8-А клас.

23.           Афанас’єва Альона – 9 клас.

24.           Гайова Альона – 9 клас.

        Основне завдання учителів у наступному навчальному році – збільшити кількість учнів з достатнім та високим рівнем знань шляхом підвищення якості й результативності кожного уроку, упровадження інноваційних освітніх технологій, вибору оптимальних форм і методів навчання, диференціації та індивідуалізації навчання, урахування психологічних та індивідуальних особливостей учнів.

Таблиця навчальних досягнень учнів за 2016-2017 навчальний рік

 

 

 

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів показав, що в цілому учні засвоїли навчальний матеріал на середньому та достатньому рівнях, але ще гострим питанням залишається проблема існування початкового рівня знань у 5-9 класах.

Узагальнені результати за підсумками річного оцінювання учнів 2-4 класів подані в таблиці:

 

 

Класи

Кількість

учнів

Рівні навчальних досягнень

 

 

Якість знань

Початковий

Середній

Достатній

Високий

2-4 класи

161

0

 

68 чол.

(42%)

77 чол.

(48%)

16 чол.

(10%)

58%

5-9 класи

221

17 чол.

(7%)

159 чол.

(72%)

37 чол.

(17%)

8 чол.

 (4%)

21%

Всього:

2-9 класи

382

17 чол.

(4%)

227 чол.

(59%)

114 чол.

(30%)

24 чол.

(7%)

37%

 

        У наступному навчальному році слід звернути увагу на учнів, які змогли б навчатися на достатньому та високому рівнях. На засіданнях шкільних методичних комісій необхідно обговорити питання індивідуальної роботи учителів з учнями, які мають оцінки низького рівня, а також налагодження системи роботи з обдарованими учнями, підготовки їх до участі в олімпіадах, предметних конкурсах, інтелектуальних турнірів. Працювати усім учителям-предметникам над підвищенням якості знань учнів, залучаючи їх до самостійної роботи, до наукової та дослідницько-пошукової діяльності. З цією метою усім учителям необхідно впроваджувати у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційні технології, удосконалювати проведення уроків на засадах особистісно-орієнтованого навчання в умовах інноваційного простору. Створити комфортні умови для саморозвитку і самореалізації учнів, як основних компонентів сучасного навчання.

 

Державна підсумкова атестація

 

У 2016-2017 навчальному році державна підсумкова атестація проходила у 4-х та 9-ому класі. У початковій школі державна підсумкова атестація проходила з української мови (письмово), літературного читання (письмово) та математики (письмово) у формі підсумкових контрольних робіт. Зміст підсумкових контрольних робіт та їх проведення відповідали рекомендаціям Міністерства освіти і науки України. Річне оцінювання з вищезазначених предметів було здійснено на підставі семестрових оцінок та оцінок за проведену державну підсумкову атестацію.   

        Всього державну підсумкову атестацію в 4-х класах здавало – 57 учнів. Учителі – Куратьова Владислава Степанівна                     (4-А клас) і Богданова Антоніна Миколаївна (4-Б клас).

Узагальнені результати атестації учнів 4-х класів подані в таблиці:

 

Предмет

Всього учнів

Писали

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Якість знань

К

%

К

%

К

%

К

%

Українська мова

57

55

0

0

17

31%

31

56%

7

13%

69%

Літературне читання

57

52

0

0

11

21%

28

54%

13

25%

79%

Математика

 

57

55

0

0

19

35%

20

36%

16

29%

65%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівнюючи результати державної підсумкової атестації в 4-х класах можна зробити висновок, що учні 4-А класу склали українську мову краще, ніж учні 4-Б класу, які показали вищий результат з літературного читання. Результати державної  підсумкової атестації з математики свідчать про те, що учні обох класів склали її майже на одному рівні, але швидше і якісніше виконали роботу учні 4-А класу. Це результат чотирирічного навчання цього класу за науково-педагогічним проектом «Росток». Таким чином можна зробити висновок, що в цих класах вже чітко виокремлюється певна допрофільність: природничо-математичний напрямок в 4-А класі та гуманітарний – в 4-Б класі. Також учителям-предметникам у наступному навчальному році у цих класах необхідно приділяти більше уваги обдарованим та здібним учням, розвивати їх навчальні можливості, і не втратити відмінників.

          У школі ІІ ступеня навчальний рік закінчили 27 учнів 9 класу. Усі вони були допущені до державної підсумкової атестації. Звільнених від державної підсумкової атестації за станом здоров’я учнів не було. Учні складали державну підсумкову атестацію з 3-х предметів: українська мова (диктант), математика (письмово), предмет за вибором навчального закладу – російська мова (диктант).

Порівнюючи підсумки державної підсумкової атестації в 9 класі з результатами навчальних досягнень учнів за рік слід відзначити, що майже з усіх предметів відзначається підтвердження навчальних досягнень учнів. Необхідно зазначити, що 2 учениці, як навчаються на 10-12 балів, підтвердили свої оцінки, але поряд з цим є 3 учня, які за підсумками річного оцінювання мали бали початкового рівня і на державній підсумковій атестації свій рівень не підвищили.

Отже, якість знань учнів 9 класу з української мови складає 48%, з математики – 37%, з російської мови – 56%.  

.

Результати ДПА учнів 9 класу в порівнянні з річними оцінками подано в таблиці:

 

Предмет

Річні

 

ДПА

Якість знань

Підвищення

Зниження

Всього

П

С

Д

В

Всього

П

С

Д

В

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

+

-

Українська мова

 

27

100

0

0

14

52

11

41

2

7

27

100

1

4

13

48

11

41

2

7

48%

0

4%

Математика

 

27

100

2

7

14

52

9

34

2

7

27

100

2

7

15

56

8

30

2

7

37%

0

4%

Російська мова

 

27

100

0

0

12

44

12

44

3

12

27

100

1

4

11

40

12

44

3

12

56%

4%

7%

                                                                                         

Методична робота

                                                                                                                                                                                           

Згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів про освіту, із врахуванням рекомендацій міського методичного центру, відповідно до річного плану роботи школи педагогічний колектив у 2016-2017 навчальному році працював над ІІ етапом втілення в освітній процес закладу обласного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». В рамках цього проекту педагогічний колектив протягом навчального року ознайомився із теоретичним матеріалом та науковим обґрунтуванням даної теми, визначив форми і методи впровадження даного проекту в учбовий процес, окреслив завдання, які необхідно буде вирішити у подальшій роботі.

Протягом року тривала робота всього педагогічного колективу над єдиною шкільною методичною проблемою: «Проектування діяльності вчителя в умовах розвитку та соціалізації особистості учня». Методична робота в цьому напрямку була спрямована на усвідомлення кожним педагогом головних ідей інновацій в освіті, які направлені на підготовку підростаючого покоління до життя, до активної участі у науково-технічному та соціальному процесі; забезпечення процесу підвищення професійного рівня педагога, створення інформаційно-комунікаційного простору як основного компоненту для саморозвитку і самовдосконалення усіх учасників навчально-виховного процесу; формування в учнів знань, умінь та навичок відповідно вимог Державних стандартів загальної середньої освіти; використання ІКТ-технологій в навчально-виховному процесі в умовах соціалізації особистості; коригування форм і методів роботи у процесі впровадження науково-педагогічного проекту «Росток»; формування в учнів стійкої позитивної мотивації до навчальної діяльності як важливого фактору формування соціальної активності особистості.

Протягом навчального року в рамках методичної роботи школи були проведені ряд заходів, спрямованих на розвиток зацікавленості учнів у предметах базового компоненту, виявлення обдарованих, здібних та талановитих учнів, а також зростання особистої професійної майстерності вчителів, а саме:

-         педагогічні ради (вересень, листопад, січень, квітень, травень);

-         наради при директорові та при заступниках директора (1 раз на місяць);

-         атестація педагогічних працівників (протягом року);

-         засідання методичної ради школи та шкільних методичних комісій (1 раз на 2 місяці);

-         предметні тижні та декади (за окремим графіком протягом року);

-         психолого-педагогічні консиліуми щодо адаптації учнів 1-х та 5-х класів (листопад);

-         засідання шкільної психолого-медико-педагогічної комісії (вересень, грудень, травень);

-         засідання Школи молодого вчителя (1 раз на місяць);

-         тиждень молодого вчителя (лютий);

-         співбесіди та консультації молодих та малодосвідчених педагогів (постійно).

Основну увагу в методичній роботі надавалось впровадженню у навчально-виховний процес 8-х класів нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. З метою обговорення основних моментів та нововведень у  викладанні предметів за новими Державними стандартами у школі були проведені засідання шкільних методичних комісій для вчителів, які викладають у 8-х класах. Аналізуючи викладання предметів і виконання програми, можна зробити висновок, що учні 8-х класів засвоїли програмовий матеріал з усіх предметів у повному обсязі, але не можна було не помітити того факту, що учням було важко оволодівати навчальним матеріалом через те, що були складнощі із забезпеченням учнів підручниками за новою програмою.

Велике значення в методичній роботі відводилось спостереженню над вивченням стану викладання математики та навколишнього світу в 4-А класі, навчання яких велось з 1-го класу за науково-педагогічним проектом «Росток». Наприкінці ІІ семестру в 4-х класах була проведена моніторингова робота з математики з метою визначення рівня навчальних досягнень учнів з предмету, вивчення їх математичних вмінь та навичок, порівняння із рівнем засвоєння учнів 4-Б класу, в якому викладання математики відбувалось за звичайною програмою. За результатами проведеної роботи можна зробити висновок, що учні 4-А класу «Росток» дійсно мають розвинене логічне мислення, вміють вирішувати задачі нестандартними способами, можуть зв’язно висловлювати власну думку, тим самим випереджаючи своїх однолітків у розвитку інтелекту.

           Також особлива увага в методичній роботі учителів надавалась підвищенню якості й результативності кожного уроку шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій. З цією метою учителів залучали до проведення відкритих уроків та позакласних заходів на базі кабінетів українознавства та біології, в яких встановлені мультимедійні комплекси (інтерактивна дошка з проектором).

           З метою підвищення професійного рівня учителів протягом року пройшли курсову перепідготовку на предметних курсах підвищення кваліфікації при ДОІППО 4 учителя: Малахова О.А. (тренінг для керівників навчальних закладів з теми «Коучинг як новий метод співпраці керівника з підлеглими»), Попенко Р.П. (курси для заступників директорів з навчально-виховної роботи з проведення моніторингу освітнього процесу та комп’ютерні курси «Офіс 365»), Панфілова Д.О. (курси для асистентів учителя, які працюють в інклюзивних класах), Слатвіцька Л.Ю. (курси для вчителів англійської мови). Також пройшли спеціальні курси за науково-педагогічним проектом «Росток» у м. Києві 4 вчителя: Спектор В.А., Чухрай І.М., Куратьова В.С., Грушко В.А.,  які в 2017-2018 навчальному році будуть викладати предмети за цією програмою. Отримують вищу фахову освіту (заочно) 2 вчителя: Куратьова В.С. й Алмамедова С.М. Продовжують навчатись в магістратурі вищих навчальних закладів 2 вчителя: Чуб Н.А. і Федоренко Є.О.

Протягом року у школі працювала соціально-психологічна служба у складі практичного психолога Панфілової Д.О. і соціального педагога Чухрай І.М.. Вони надавали консультації батькам, проводили індивідуальну і групову роботу з учнями, проводили тренінгові заняття з метою корекції поведінки й покращення психологічного мікроклімату в класі. Особливу увагу приділяли пільговим категоріям учнів, дітям, батьки яких  знаходяться в АТО, учням-преселенцям із східних областей України, а також тим учням, які знаходяться на індивідуальній та інклюзивній формах навчання. Необхідно відмітити, що в рамках методичної роботи були проведені психолого-педагогічні семінари на теми: «Адаптація учнів 1-х класів до школи» та «Адаптація учнів 5-х класів до школи ІІ ступеня», на яких були окреслені позитивні та негативні моменти у роботі з учнями, які знайшли своє відображення у методичних рекомендаціях для вчителів та батьків учнів 1-х та 5-х класів.

Вперше у 2016-2017 навчальному році була створена шкільна психолого-медико-педагогічна комісія, яку очолила заступник директора з навчально-виховної роботи Попенко Р.П. До складу комісії входять: практичний психолог          Панфілова Д.О., соціальний педагог Чухрай І.М., медична сестра Кузьміна Н.В., а також спеціаліст міської психолого-медико-педагогічної комісії Рисович Т.Л. Створення комісії було викликано тим, що з кожним роком чисельність учнів, які навчаються за індивідуальною або інклюзивною формою навчання, зростає. Тому стало гострою необхідністю спостерігати за такими учнями, визначати форми й методи роботи з ними, відстежувати їх рівень навчальних досягнень, розробляти для них індивідуальні плани та виносити певні рекомендації щодо подальшого навчання та виховання таких учнів. Так у цьому навчальному році відбулось 6 засідань шкільної психолого-медико-педагогічної комісії, на яких були вирішені питання навчання учнів на індивідуальній та інклюзивній формах і надані батькам практичні рекомендації для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Протягом 2016-2017 навчального року у школі функціонувало 4 предметні методичні комісії (суспільно-гуманітарного, природничо-математичного, естетично-оздоровчого циклів та комісії учителів початкових класів), які склали річні плани робіт і проводили свої засідання один раз на 2 місяці. Слід зазначити, що тематика засідань методичних комісій відповідала проблемі, над якою працює навчальний заклад.

Вже традиційним стало проведення предметних тижнів та декад, протягом яких учителі певного циклу предметів могли презентувати свій довід роботи на відкритих уроках та позакласних заходах. Так, у цьому поточному році відкривали декаду методичних заходів учителі суспільно-гуманітарного напрямку. Свої відкриті уроки показали в нетрадиційній формі із використанням мультимедійних комплексів Калюжна О.А., Гур’янова С.Є., Микитенко Г.В., Грушко І.О. Треба відзначити цікаве проведення проектного уроку вчителем-методистом Калюжною О.А. в 6-Б класі та вчителем-методистом Гур’яновою С.Є. в 8-А класі уроку позакласного читання. Такі уроки збільшують пізнавальний інтерес учнів у вивченні предметів, підвищують результативність у навчанні. Продовжили методичну естафету учителі природничо-математичного циклу, які представили свою роботу у вигляді інтегрованих уроків. Так, був проведений спільний урок математики з хімією учителями Спектор В.А. і Артюшиною О.О. в 8-Б класі. Учителем фізики Берковською Е.В. був цікаво проведений урок англійської мови в 4-Б класі з елементами фізики. Декада була цікавою не тільки для учнів, а й для вчителів, які змогли за допомогою таких нестандартних уроків збільшити мотивацію учнів до навчання точних наук. Наступною предметною декадою була декада початкових класів, яка пройшла яскраво, із різноманітними заходами. Кожен відкритий урок і позакласний захід вражав своєю емоційністю, індивідуальністю та зворушливістю. Представили свої уроки такі учителі, як: Сидорова Н.І., Самборська Н.І., Микитенко В.В., Богданова А.М., Огир Н.Г., Грушко В.А. Кожен учитель початкових класів намагався показати найкращі здобутки й надбання своїх учнів. Методична комісія естетично-оздоровчого циклу, до складу якої входять Грушко В.А., Гусак І.Ю., Титаренко Н.В., представила свій досвід роботи в результативній участі учнів у творчих заходах дитячого таланту на рівні школи, району, міста, області, України, а саме: організація виставки дитячих творчих робіт, виготовлення іграшок для благодійних акцій, прикрашення шкільних коридорів дитячими малюнками, перемоги у конкурсах декоративно-прикладного, вокального та спортивно-циркового напрямку тощо.

Вже другий рік поспіль стартує тиждень іноземних мов. У результаті того, що кількість вчителів іноземних мов зросла, стала необхідністю проводити тиждень іноземних мов, як окремий методичний захід. Так, у цьому році представили свої наробки вчителі: Слатвіцька Л.Ю., Федоренко Є.О., Алмамедова С.М., Берковська Е.В. На такому тижні учні школи могли взяти участь не тільки у відкритих уроках та позакласних заходах, а й станцювати на музичній перерві, розгадати кросворд в коридорі, послухати лекції іноземною мовою, прочитати стінгазети, тим самим поповнивши свій активний словник новими словами з англійської та французької мов.

Вперше у цьому році проходив у школі тиждень молодого вчителя. На сьогоднішній день у навчальному закладі налічується 5 молодих педагогів: Микитенко Г.В., Куратьова В.С., Федоренко Є.О., Грушко І.О. й Алмамедова С.М. Свої перші відкриті уроки вчителі провели на достатньо високому рівні з використанням інноваційних підходів до проведення сучасного уроку, з обов’язковим впровадженням мультимедійної комп’ютерної техніки. Перед комісією, яка оцінювала роботу молодих учителів, розкрився великий потенціал з певною неповторністю й індивідуальністю, яку необхідно ще буде розвивати й удосконалювати. Молоді вчителі отримали методичні рекомендації від досвідчених колег, які будуть втілювати у своїй подальшій роботі.

Протягом жовтня-листопада був проведений шкільний етап Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін, в якому прийняли участь 25% учнів 5-9 класів, з яких 27 учнів було направлено на районний та міський етапи. За результатами проведених олімпіад нашій школі принесли перемогу 6 учениць,а саме: Максимова Дар’я  6-Б клас (І місце в міській олімпіаді з образотворчого мистецтва) вчитель Титаренко Н.В., Мінюкова Наталія 6-Б клас (ІІІ місце в міській оліміпаді з образотворчого мистецтва) вчитель Титаренко Н.В., Шевченко Анастасія 8-А клас (ІІІ місце в районній олімпіаді з російської мови та літератури) вчитель Гур’янова С.Є., Ващенко Юлія 9 клас (ІІ місце в районній олімпіаді з правознавства) вчитель Грушко І.О., Афанас’єва Альона 9 клас (ІІІ місце на районній олімпіаді з історії) вчитель Грушко І.О., Гайова Альона 9 клас (ІІІ місце на районній олімпіаді з російської мови та літератури) вчитель Гур’янова С.Є.

 

 

Таблиця результативності роботи шкільних методичних комісій

 з підготовки учнів до ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

 

Назва

 шкільної методичної комісії

 

2011 – 2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Суспільно-гуманітарний цикл

І місце

Гур’янова С.Є.

 

-

 

-

ІІ місце Гур’янова С.Є.

ІІІ місце Гур’янова С.Є.

2- ІІІ місця (район)

Гур’янова С.Є.

ІІ, ІІІ місця (район)

Грушко І.О.

Естетично-оздоровчий цикл

І місце

Титаренко Н.В. 

 

-

І, ІІІ місця

Титаренко Н.В. 

ІІІ місце

Грушко В.А.

ІІІ місце

Грушко В.А.

І, ІІІ місця (місто)

Титаренко Н.В.

Природничо-математичний цикл

 

-

 

-

І місце

Артюшина О.О.

 

-

ІІІ місце

Артюшина О.О.

 

-

 

Всього учнів-призерів:

 

2

 

0

 

3

 

2

 

3

 

6

            Наприкінці навчального року адміністрацією школи були проведені співбесіди з кожним учителем про результати роботи у навчальному році та планування роботи на наступний навчальний рік. Великим і наскрізним питанням залишається питання роботи учителів з обдарованими учнями. Хоча результативність участі учнів олімпіадах з кожним роком покращується і збільшується, все рівно залишається проблемою якісна підготовка учнів до участі в них. Таким чином, було прийнято рішення, що у наступному навчальному році на контролі у адміністрації буде питання підготовки учнів до результативної участі в олімпіадах.

             Необхідно відмітити протягом 2016-2017 навчального року  роботу шкільного наукового товариства «Академік», який очолювала вчитель біології та хімії Артюшина О.О. З метою активізації роботи з обдарованими учнями, пошуку талановитих учнів, розвитку їх інтелектуальних здібностей та дослідницьких нахилів була продовжена підготовка наукових робіт учнями початкових класів поряд з учнями старших класів. Протягом року учні школи плідно працювали над науково-дослідницькими роботами разом зі своїми науковими керівниками і представили свої наробки в кінці травня на шкільному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт. Так були представлені наукові роботи такими учнями, як: Яковлев Владислав – 4-А клас з теми «Магніт», Московченко Ігор – 4-Б клас з теми «Дивлячись на зірки, ми бачимо минуле», Харченко Влада – 6-А клас з теми «Лінгвістичний аспект вивчення сучасної телевізійної реклами», Гусейнова Аміна –                  7 клас з теми «Магічні квадрати та їх особливості», Самойленко Валерія – 8-А клас з теми «Вплив факторів сну на деякі показники здоров’я людини», Головко Микита – 8-Б клас з теми «Математика минулого», Ващенко Юлія – 9 клас з теми «Повсякденне життя дворянства у Наддніпрянській Україні», Гайова Альона – 9 клас з теми «Молодіжний сленг». Слід зазначити, що з кожним роком такий конкурс все більше удосконалюється і стає серйозним науковим заходом. У ньому учні вчаться бути впевненими особистостями, розвивають зв’язне мовлення, наводять аргументи, проводять опитування, анкетування, досліди, експерименти, а також розвивають вміння триматися на людях і захищати свою роботу перед комісією. Такі навички їм знадобляться обов’язково при навчанні у вищих навчальних закладах.

             

Результати участі учнів в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН за 6 років представлені в таблиці:

Предмет

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Українська мова та література

(народознавство)

1-Дробишева Л.М.

1- Калюжна О.А.

-

1-Дробишева Л.М.

1-Калюжна О.А.

1-Дробишева Л.М.

1-Калюжна О.А.

1-Микитенко Г.В.

Російська мова

-

1 -Гур’янова С.Є.

-

1-Гур’янова С.Є.

1-Гур’янова С.Є.

-

Література

1 -Гур’янова С.Є.

1 -Бойко Т.А.

-

-

-

-

Англійська мова

-

1 -Слатвіцька Л.Ю.

-

-

-

1-Слатвіцька Л.Ю.

Математика

1 –Айріян А.А.

1 –Айріян А.А.

1-      Спектор В.А.

      -

1-Спектор В.А.

2-Спектор В.А.

Фізика

1+1 –Гелетій В.Д.

-

1+1 – Гелетій В.Д.

-

-

-

Історія

 

 

 

 

 

1-Грушко І.О.

Біологія

1 –Артюшина О.О.

1 –Артюшина О.О.

1 –Артюшина О.О.

1-Артюшина О.О.

5-Артюшина О.О.

1-Артюшина О.О.

Хімія

1 -Герасимова С.А.

-

-

-

-

-

Географія

-

-

1 – Чухрай І.М.

1-Чухрай І.М.

1-Чухрай І.М.

-

Музичне мистецтво

-

-

1 – Грушко В.А.

-

-

-

Початкові класи

-

-

-

-

1-Богданова А.М.

1-Тюміна В.О.

1-Богданова А.М.

1-Куратьова В.С.

Всього учасників

7

6

5

5

12

8

 

Як видно з таблиці, слід відзначити плідну роботу керівника шкільного наукового товариства «Академік»                        Артюшиної О.О., яка систематично готує учнів до конкурсу. Так, у 2016-2017 навчальному році під її керівництвом науково-дослідницька робота учениці 8-А класу Самойленко Валерії з теми «Вплив факторів сну на деякі показники здоров’я людини» отримала високе схвалення у комісії на обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН, в якому Валерія зайняла ІІІ місце серед інших учасників. Необхідно зауважити, що конкурсному відбору підлягали тільки роботи учнів 9-11 класів, а робота нашої учениці настільки сподобалась, що журі для неї зробило виняток і оцінило роботу на високий бал. Але поряд з позитивними змінами є і негативні, а саме: не були представлені наукові роботи з художньої культури, музичного мистецтва, інформатики, образотворчого мистецтва, географії, російської мови, хімії, фізики, французької мови. Тому у наступному навчальному році необхідно активізувати написання наукових робіт саме з цих предметів з метою розширення спектру дослідницького потенціалу обдарованих учнів.

Традиційною вже стала участь учнів школи у предметних навчальних конкурсах різного рівня. Аналізуючи участь учнів у таких конкурсах, можна зробити висновок, що на першому місці за кількістю призерів стоять конкурси з природознавчих дисциплін – «Левеня» (учитель Берковська Е.В.) і «Колосок» (учитель Артюшина О.О.). На другому місці, конкурс з з математики «Кенгуру» (учитель Спектор В.А.). На жаль, цифра призерів конкурсів з української та англійської мов залишається ще достатньо невеликою, тому у наступному навчальному році необхідно учителям приділити особливу увагу індивідуальній роботі зі здібними та обдарованими учнями, цілеспрямовано готувати їх до участі у предметних конкурсах, орієнтувати їх на перемогу. З цією метою учителі повинні проводити шкільні конкурси і турніри з різноманітних навчальних дисциплін.

Якість участі учнів в предметних конкурсах представлені в діаграмі:

 

 

У цьому навчальному році у школі була запроваджена робота гуртків за міською програмою «Підвищення рівня засвоєння учнів української та іноземних мов і розвитку ІТ-обізнаності» серед учнів 5-9 класів. Для школи було виділено по 5 годин на тиждень на додаткове вивчення української, англійської, французької мов та інформатики. Наші учні мали можливість протягом року відвідувати предметні гуртки, тим самим збільшуючи знання з цих предметів, підвищуючи свою особисту мотивацію. Також, за проханням батьків 1-х класів, були виділені години гурткової роботи на вивчення англійської мови з метою покращення знань та збільшення пізнавального інтересу до вивчення предмету.

 

Зауваження та пропозиції щодо організації методичної роботи:

-                   обговорити на засіданні методичної ради школи результати методичної роботи за 2016-2017 навчальний рік;

-                   впровадити викладання математики та навколишнього світу за науково-педагогічним проектом «Росток» в школі ІІ ступеню;

-         продовжити вивчати та використовувати на уроках інформаційно-комунікаційні технології навчання із використанням                             сучасної мультимедійної комп’ютерної техніки;

-                   своєчасно направляти на курси підвищення кваліфікації учителів, які атестуються;

-                   запровадити шкільний конкурс педагогічної майстерності «Урок року» серед учителів навчального закладу;

-                   активізувати роботу власних блогів учителів у мережі Інтернет з метою популяризації педагогічного досвіду;

-                   заступнику директора з навчально-виховної роботи взяти під особистий контроль роботу зі здібними учнями, проведення шкільних олімпіад, участь учнів у різноманітних турнірах, конкурсах.

-                   оновити форми роботи з педагогами щодо публікації власних методичних матеріалів у науково-методичному альманасі «Нива знань»;

-                   поповнити навчальні кабінети програмовими засобами навчання для проведення якісних уроків із використанням ІКТ-технологій;

-                   продовжити роботу Школи молодого вчителя з метою надання практичної консультації та дієвої допомоги в роботі молодим педагогам;

-                   продовжити роботу шкільної психолого-медико-педагогічної комісії з метою розробки індивідуальних планів та визначення форм і методів роботи з учнями, які мають особливі освітні потреби і навчаються на індивідуальній та інклюзивній формах навчання.

 

 

 

Атестація педагогічних кадрів

        

Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.10р. № 930 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.10 р. № 1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 20.12.2011 р. № 1473 у школі проведена атестація педагогічних кадрів. Процес атестації цілком відповідав чинному законодавству, у ході атестаційної кампанії конфліктних ситуацій не виникло.

З метою якісної організації атестаційного процесу в закладі було проведено низку методичних заходів: був затверджений план заходів з організації атестації, графік її проходження; прийняті заяви від учителів, які за планом повинні проходити атестацію у 2017 році; організовано планове проходження курсів підтвердження кваліфікації, проведені інструктивно-методичні наради, засідання атестаційної комісії.

У 2016–2017 навчальному році атестовано 2 педагога й 1 заступника директора з виховної роботи, що складає 11% від загальної кількості педагогічних працівників. Показники атестації у закладі стабільні. В межах чинного законодавства                     3 вчителя проходили чергову атестацію.

Наслідки атестації педагогічних працівників у 2017 році по школі:

-         Дробишева Л.М., заступник директора з виховної роботи підтвердила відповідність займаній посаді;

-         Слатвіцька Л.Ю., учитель англійської мови, підтвердила відповідність 11 тарифному розряду і педагогічному званню «старший вчитель»;

-         Рисович Т.Л., учитель інформатики, встановила вищу кваліфікаційну категорію.

 

Робота шкільної бібліотеки

  

           Основне завдання шкільного бібліотекаря – навчити дитину любити книгу і користуватися бібліотекою. Шкільна бібліотека працювала в тісному контакті з педагогічним колективом КЗО «СЗШ №77» ДМР. Робота бібліотеки була направлена на задоволення читацьких потреб, удосконалення учбово-виховного процесу в школі; вихованню культури читання і бібліотечно-бібліографічної грамотності.

 

Cтатистичний звіт роботи бібліотеки

-                   Всього учнів: 446

-                   Всього читачів : учнів 327 + дорослі 35 = 362

-                   Відсоток охоплення читанням: 81,17% учнів.

-                   Всього відвідувань бібліотеки: 2691

-                   Середній показник відвідувань: 7,4

-                   Всього книговидач: 2709

-                   Середній показник читання: 7,5

           Протягом навчального року в бібліотеці проводилась індивідуальна та групова робота з учнями. З метою виявлення  читацьких інтересів, популярності книжок проводились індивідуальні бесіди. Було поведене анкетування учнів 5,6-х класів для виявлення читацьких інтересів. Проводилось анкетування батьків 4,7,8,9 класів. Разом з педагогічним колективом бібліотека провела «Тиждень дитячої книги». Були проведені конкурси «Найкращий читач року», конкурс з ілюстрацій до улюблених казок.  Також оновлені тематичні постійно діючі виставки: краєзнавча «Світе ясний, краю милий – моя Україна»; історія міста «Дніпро – наш рідний дім»; виставка для учнів 1-4 класів «Чарівний світ казки»; виставка з  нагоди річниці Т.Г. Шевченка «Тарасові думки переживуть роки», «Гриміла канонада над Дніпром» (до річниці визволення Дніпропетровська від фашистських загарбників),  «Наша мова солов’їна» до Дня української письменності та мови, уроки толерантності до Дня пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр., «Захисти себе сам» до всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом., «Дорогою мужності» до Дня Збройних сил України,  «Прийшла бабуся Зима», «Чорнобильські дзвони» до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

У жовтні була проведена творча зустріч з молодою поетесою Єлізаветою Федоренко та презентація її нової збірки «Крылья за спиной». Культурно-дозвілевий захід «Літературна кав`ярня» До Дня Захисника України проведено було у грудні. Протягом року проходили голосні читання за темами: «Перлини України», «Гетьмани і козацькі отамани», популяризація роману Сергія Лойко «Аєропорт». До Великодня сумісний проект з вчителем образотворчого мистецтва «Крашанки мого дитинства». До дня матері була проведена літературна хвилинка «Чорнобривці».

Під час навчального року було проведено передплату періодичних видань на І квартал 2017 року, інвентаризацію фонду підручників, проаналізовано читацькі інтереси учнів по класах (анкетування), надано допомогу обдарованим дітям у підготовці до предметних олімпіад, поновлено бібліотечне обладнання: тематичні ящички «Читаємо самі», «Твої перші книжки», тематична поличка дитячих малюнків «Герої улюблених казок».

З метою збереження фонду підручників була проведена Всеукраїнська акція «Живи, книго!». Шкільний бібліотекар разом з активом бібліотеки  раз у семестр перевіряв стан підручників з 1 по 9 клас. Виставлялася оцінка збереження підручників класом, попереджали неохайних та недбайливих учнів та виносилась подяка тим, у кого підручники знаходяться у зразковому стані. Не можна не відмітити того факту, що у цьому навчальному році було започатковано нову систему обліку та контролю за підручниками, яка мала на меті підвищити якість збереження книговидань користувачами серед учнів та вчителів.

Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

 

На початку 2016– 2017 навчального року класними керівниками 1-9 класів та соціальним педагогом Чухрай І.М. школи було проаналізовано соціальний стан учнівського колективу, результатом якого є соціальний паспорт школи.

Відповідно до соціального паспорту школи на кінець 2017-2018 навчального року у школі навчалися:

-         дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 7;

-         дітей з багатодітних родин – 29;

-         дітей з малозабезпечених родин – 13;

-         дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 3;

-         дітей-інвалідів – 3;

-         дітей, батьки яких є учасниками АТО – 9;

-         дітей, які є вимушеними переселенцями із зони антитерористичної операції – 13.

           Особливої уваги соціального педагога потребували також діти, яких виховує одна мати або один батько, діти, родини яких опинилися в складних життєвих обставинах та діти, які знаходяться у групі ризику (схильні до бродяжництва, стоять на внутрішньошкільному обліку, мають девіантну поведінку тощо). Такій категорії учнів протягом року надавалась допомога, проводилась консультація для батьків, співбесіди з різних питань навчання і виховання дітей.

Збільшення контингенту учнів пільгових категорій в школі вимагає створення системної роботи з соціального захисту учнів, яке включає в себе:

-         обстеження житлово-побутових умов з метою своєчасного виявлення сімей, які потребують допомоги;

-         індивідуальні консультації соціального педагога з батьками або особами, що їх замінюють з питань соціального захисту;

-         індивідуальна робота практичного психолога з метою спостереження за психологічним станом учнів, умов їх перебування в родині та безпосередньо з батьками;

-         введення години практичного психолога та робота психологічної служби «Скринька довіри»;

-         психокорекційні вправи, спрямовані на зменшення негативних впливів в родині;

-         корекційно-відновлювальні вправи для учнів та батьків, які потрапили у складні життєві обставини;

-         забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням, підручниками, шкільною та спортивною формами дітей-сиріт а дітей, які позбавлені батьківського піклування;

-         безкоштовне відвідування спортивних секції, гуртки, взяли участь у позашкільних заходах, безкоштовні відвідування театральних вистав, цирку, музеїв.

 

Система внутрішнього контролю

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були:

-                   продовження впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти у 4-х класах;

-                   впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти у 8-х класах;

-                   апробація і впровадження у навчально-виховний процес 1-А , 2-А, 3-А, 4-А класів науково-педагогічного проекту «Росток»;

-                   адаптація учнів 1-х, 5-х класів до навчально-виховного процесу;

-                   надання методичної, практичної допомоги молодим та малодосвідченим учителям;

-                   створення оптимальних умов для навчання і розвитку учнів;

-                   удосконалення навчально-виховного процесу, реалізація шкільних методичної та виховної проблеми;

-                   робота класів з допрофільною та профільною підготовкою;

-                   дотримання санітарно-гігієнічних норм учнями та педагогічним працівниками;

-                   впровадження у навчально-виховний процес, учительську діяльність передового педагогічного досвіду, освітніх інноваційних технологій;

-                   вивчення системи роботи учителів, що атестуються;

-                   вивчення роботи гуртків та групи продовженого дня, проведення факультативів та індивідуальних завдань;

-                   вивчення стану ведення шкільної документації (класного журналу, особових справ учнів, календарних планів, журналів факультативів, гурткової роботи, індивідуальної роботи, журналу відпрацювання годин учителями 1-4 класів, журналу заміщення уроків, планів роботи шкільних методичних комісій);

-                   вивчення стану роботи з учнями, які навчаються на індивідуальній та інклюзивній формах.

          Протягом навчального року здійснювався внутрішньоошкільний контроль щодо вивчення стану викладання предметів та рівня навчальних досягнень учнів з історії України в 5-9 класах, фізики та хімії в 7-9 класах, природознавства в 5-х класах, математики та інформатики в 1-4 класах.

На особливому контролі були нововведені навчальні предмети у 2-х класах (інформатика), в 5-х класах (друга іноземна мова – французька, інформатика), а також оцінювання навчальних досягнень учнів.

Контроль за якістю викладання здійснювався такими шляхами:

1.                Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків молодих учителів школи (Федоренко Є.О., Алмамедової С.М., Микитенко Г.В., Грушко І.О., Куратьової В.С.), малодосвідчених учителів (Берковської Е.В., Рудас О.М.), а також учителів, які у 2017 році атестувались (Дробишевої Л.М., Слатвіцької Л.Ю., Рисович Т.Л.). Вивчався стан викладання математики і навколишнього світу в 1-А класі учителем Чуб Н.А., у 2-А класі – Самборською Н.І., у 3-А класі – Грушко В.А., у 4-А класі – Куратьовою В.С., які навчання здійснюють за науково-педагогічним проектом «Росток».

2.                Тематичний контроль. У ході перевірки вивчався рівень знань і умінь учнів на уроках історії України в 5-9 класах, фізики та хімії в 7-9 класах, природознавства в 5-х класах, математики та інформатики в 1-4 класах. Проведення моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 2-9 класів з української мови, математики, фізики, російської мови, історії, географії, біології, англійської та французької мов. Перевірялись ведення робочих і контрольних зошитів учнями з хімії та фізики.

3.                Класно-узагальнюючий контроль (адаптація 1-А та 1-Б класів, 4-А за програмою «Росток»,   адаптація 5-А та 5-Б класів, державна підсумкова атестація в 4-х та в 9 класі).

         Згідно з річним планом роботи школи протягом навчального року під час відвідування уроків учителів-предметників зверталась увага на підготовленість учителя до уроку, на вміння організовувати учнів під час виконання різноманітних видів робіт, вміння працювати з комп’ютером, користуватися мережею Інтернет і ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховному процесі.

         Аналізуючи проведення контрольно-аналітичної діяльності закладу можна зробити висновок, що для забезпечення оптимального функціонування школи як цілісної соціально-педагогічної системи, умови ефективної діяльності всіх її підсистем, адміністрації закладу необхідно своєчасно виправляти помилки, допомагати учителям опановувати педагогічну майстерність і проводити в системі внутрішньошкільний контроль за навчально-виховним процесом.

 

Правовиховна, правоосвітня та профілактична робота

 

З метою чіткої організації та підвищення ефективної діяльності педагогічного колективу з формування правової культури та попередження правопорушень у 2016 – 2017 н. р. в навчальному закладі педагогічним колективом школи була проведена дієва право виховна, право освітня та профілактична робота:

-                   розгляд питань профілактики правопорушень на нараді при директорові (02.09.2016, 07.10.2016, 13.04.2017, 18.05.2017);

-                   консультативні та роз’яснювальні наради при заступнику директора з виховної роботи (29.08.2016, 16.09.2016, 16.11.2016, 19.04.17,18.05.17);

-                   педагогічні ради (26.01.2017, 29.05.2017);

-                   засідання Ради профілактики правопорушень (21.09.2015, 19.10.2015, 16.11.2014,  14.12.2016, 19.01.2017, 16.02.2017, 17.03.17, 27.04.17, 18.05.17);

-                   Батьківські всеобучі (21.11.2015, 18.03.2016, 18.04 – 21.04.16, 12.05.16, 16.06.2016);

-                   виконання сумісного плану роботи зі Управлінням-службою у справах дітей, Центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді та Кримінальною міліцією Новокодацького району;

-                   Всеукраїнський тиждень права (08.12 – 12.12.2016), тиждень права, присвячений Дню захисту прав дітей (01.06 – 03.06.2017), тиждень права, присвячений Дню Конституції (19.06 – 23.06.2017);

-                   обстеження житлово-побутових умов проживання учнів, які потребують посиленої педагогічної уваги;

-                   психодіагностичні спостереження практичного психолога за учнями «групи ризику»;

-                   своєчасне виявлення учнів, які потребують посиленої педагогічної уваги та постановки їх на внутрішкільний облік;

-                   залучення учнів, які потребують посиленої уваги з боку педагогічних працівників до позаурочної діяльності, гурткової роботи;

-                   рейди «Діти вулиці», «Комп’ютерний клуб», «Перерва», «Цигарка»;

-                   контроль за відвідуванням учнями навчальних занять;

-                   профілактична та індивідуальна робота з учнями та їх батьками практичним психологом, адміністрацією школи;

-                   проведення виховних годин, профілактичних бесід, корекційно-розвивальних вправ, тренінгів, лекцій, відео-лекторіїв (за окремим графіком);

-                   робота шкільного наркологічного посту;

Дієва профілактична та право освітня робота стає результатом відсутності випадків скоєння правопорушень та злочинів. Але навчальний заклад ставить за мету активізувати співпрацю зі службами Новокодацького району та більш ширше ознайомитися з контингентом сімей мікрорайону школи.

 

Виховна робота та організація позашкільної роботи

 

У 2016 – 2017 н. р. виховна робота школи була спрямована на формування і розвиток соціально активної, гармонійної особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної гідності та проводилась згідно з річним планом роботи школи за пріоритетними традиційними напрямками.

В рамках запланованої роботи учні школи стали активними учасниками районних та міських конкурсів:

-                   районний конкурс «Формула успіху» (учні 7 – 8 класів - учасники);

-                   районний конкурс «Півгодинки на цікавинки» (4-ті класи - лауреати);

-                   районний конкурс «Відкрий для себе Україну» ( 6-ті класи  - учасники);

-                   районний конкурс «Собори наших душ» - літературний напрям (Гайова Альона – ІІ місце);

-                    районний конкурс «МАКСИМА» ( учні 8 – 9  класу - учасники);

-                   районний конкурс «ЮІР» (учні 6 – х класів - учасники);

-                   районний конкурс виконання поезії Т.Г.Шевченка «О слово рідне, що без тебе я» (І місце Кузьменко Софія – учениця 4-А класу);

-                   районний конкурс «Зоряне коло» (в номінації «Циркове мистецтво» стала переможцем Народно-циркова студія «Каскад», І місце – учениця 9 класу Кошик Дар’я, учениці Яріз Кіра та Касабян Аіда , Стемпковька Анастасія, Артюшина Олександра, в номінації «Музичне мистецтво» - І місце учениця 8-А класу Кисельова Соня)

-                   міський конкурс «Веселковий передзвін» (диплом лауреата ІІ ступеню Кошик Даря - циркова студія «Каскад»);

-                   участь у Всеукраїнських  конкурсах циркового мистецтва «Яскрава країна», «Зоряні діти», «Диво-цирк» у Дніпрі, Запоріжжі та Одесі;

Значну роль в в організації виховної роботи посідає шкільне самоврядування «Спілка Активної Молоді». Основним завданням «САМ»  було залучення всіх учнів до різних видів діяльності, розвитку внутрішньої свободи учнів, їх здатності до самовдосконалення, а також активно залучати учнівську молодь до участі в благодійних акціях: «Доброта врятує світ», «Турбота», «Дзвони Чорнобиля», «Ветеран живе поруч». Учнівське самоврядування у 2016 – 17 році отримала відзнаку від Палацу творчості Новокодацького району за активну участь в благодійній акції «Діти лідери дітям».

Традиційними в закладі стали заходи, пов’язані з національно-патріотичним вихованням:

-                   традиційна зустріч випускників спецшколи ВПС (25.09.2016);

-                   урочисті зустрічі з ветеранами війни, ветеранами праці, воїнами-інтернаціоналістами, випускниками спецшколи ВПС з учнями школи;

-                   мітинг, присвячений вшануванню воїнів-інтернаціоналістів (13.02.2017);

-                   конкурс стройової пісні, присвячений Дню Пам’яті та примирення (10.05.2016);

-                   відкриті уроки із запрошенням випускників спецшколи ВПС;

-                   екскурсії пам’ятними місцями Дніпра, до Історичного музею, Діорами, до музею АТО, до музею історії Бойової Слави випускників спецшколи ВПС;

-                   пошукова робота клубу «Пошук» під керівництвом керівника музею школи Слатвіцької Л.Ю.;

У 2016 – 2017 році активно велась робота по поповненню кімнати бойової слави, присвяченої вшанування пам’яті учасників бойових дій на території інших держав.

Особлива увага приділяється вихованню почуття патріотизму до свого міста, району, навчального закладу завдяки трудовому та екологічному вихованню:

-                   роботі екологічного патруля;

-                   проведення акції «Чисте подвір’я», «Чистий четвер».

В рамках профілактичної та правовиховної роботи діє Рада профілактики правопорушень, на засіданні якої розглядались питання поведінки учнів та проблеми сімейного виховання. З питань правової освіти школа працює над посиленням співпраці з Управлінням-службою у справах дітей, Центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, Кримінальною міліцією Новокодацького району.

З метою профорієнтації у 2016 – 2017 н.р. проведено екскурсії:

-         на фабрику «АВК»;

-         на молочну фабрику «ФАНІ» у м. Павлоград;

-         до військових частин міста Дніпро.

З формування в учнів бережливого ставлення до власного здоров’я в навчальному закладі проводились:

-                   щоденно ранкова зарядка;

-                   участь у спортивних масових заходах;

-                   фітнес-марафон, Спартакіада, «Веселі старти»;

-                   екскурсія до анатомічного музею;

-                   виховні години, тематичні бесіди, відео-лекторії;

-                   робота шкільного наркологічного посту;

-                   організоване плавання для учнів початкової школи

Робота шкільних гуртків була спрямована на художньо-естетичне виховання та формування патріотичного виховання:

-                   театральна студія «Сузір’я» (керівник – Земянцева Л.А.);

декоративно-ужиткове мистецтво «Лелека» (керівник – Титаренко Н.В.) - Максимова Дар’я за І місце у міській учнівській олімпіаді з образотворчого мистецтва, за І місце у міському конкурсі на кращу ілюстрацію «Казки про тварин з берегів Дніпра», за ІІ місце у районному турі олімпіади з образотворчого мистецтва, за І місце у районному конкурсі «на кращого юного майстра народних ремесел», Мінюкова Наталія за ІІІ місце районного туру олімпіади з образотворчого мистецтва, за активну участь у конкурсі «» Ілюстрація до улюбленої казки», Гусейнова Аміна, Дубинська Анна, Дюдіна Єлизавета – переможці  районної виставки-конкурсу декоративно – ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край», Джанумян Діана – переможець обласного етапу всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно – ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край».

Керівник гуртка «Лелека», учитель образотворчого мистецтва Титаренко Наталія Володимирівна нагороджена грамотою за системну творчу роботу та високі досягнення у районних та міських виставка з декоративно – ужиткового мистецтва, виховання у дітей любові до національної культури;

-                   народно-циркова студія «Каскад» ( керівник – Гусак І.Ю.) - Циркова студія «Каскад» за І місце у районному конкурсі дитячо – юнацької творчості «Зоряне коло». Керівник гусак І.Ю., Кошик Дар’я  - лауреат ІІ ступеня у номінації «Циркове мистецтво», за І місце у районному конкурсі дитячо – юнацької творчості «Зоряне коло», Яріз Кіра - за І місце у районному конкурсі дитячо – юнацької творчості «Зоряне коло», Касабян Аіда за І місце у районному конкурсі дитячо – юнацької творчості «Зоряне коло».

-                   героїко-патріотичний клуб «Пошук» (керівник – Слатвіцька Л.Ю.).

В рамках художньо-естетичного виховання учні мали змогу відвідати театр ім. Горького, театр ім. Шевченка, театр опери та балету, планетарій, цирк, органну залу, філармонію, театр МНС, міську бібліотеку, Діораму, Історичний музей.

З метою літнього оздоровлення на літній період створено пришкільний оздоровчий табір «Сонечко». Для учнів, які відвідують табір організоване гаряче харчування.

 

Профорієнтаційна діяльність

 

Профорієнтаційна робота у 2016 – 2017 н. р. була спрямована на формування в учнів власного дорослого вибору професії, що стало можливим при виконанні систематичної роботи з цього питання:

-                   діагностування учнів на предмет вивчення їх власних бажань зростати в певних галузях (протягом жовтня);

-                   анкетування батьків з метою вивчення попереднього працевлаштування дітей;

-                   індивідуальні співбесіди з батьками адміністрацією школи;

-                   батьківські збори 9 класів (18.05.2017);

-                   зустрічі учнів з представниками навчальних закладів різних рівнів акредитації, надання їм роздаткового матеріалу, проведення співбесід з окремими учнями;

-                   класні виховні години спілкування;

-                   участь учнів 8 - 9 класів у днів відкритих дверей;

Протягом 2016-2017 навчального року постійно підтримувались зв’язки з навчальними заклади щодо профорієнтаційної роботи, оновлювався куточок профорієнтації, його методичне забезпечення, де кожен учень отримував інформацію щодо існуючих вищих закладів, їх розташування, спеціальностей та інше. У бібліотеці школи працювала постійна виставка спеціальної літератури «Світ професій».

 

 

 

Організація харчування учнів

На виконання Закону України «Про освіту», згідно річного плану роботи школи питання організації харчування дітей протягом 2016-2017 навчального року було постійно на контролі адміністрації школи. Проведено роз’яснювальну роботу з батьками, окреслено план охоплення учнів харчуванням.

Їдальня була забезпечена необхідною кількістю маркірованого посуду, миючими та дезінфікуючими засобами, морозильна камера в задовільному стані, холодильники працюють. З метою недопущення у харчуванні дітей заборонених до реалізації продуктів, виконання санітарно-гігієнічних вимог та заходів щодо покращення стану харчування школярів бракеражна комісія постійно контролювала перелік страв, відповідність виходу порції. Здійснювався медичний (один раз на тиждень) та педагогічний контроль за організацією харчування учнів.

План (1-4 класи - 100%; 5-9 класи - 100%)

Факт (1-4 класи – 100%; 5-9 класи – 97%)

Протягом року 35 учнів ГПД отримували гаряче харчування.     

Кожного місяця на всіх  рівнях (педрадах, нарадах, зборах) розглядалися питання щодо покращення  стану харчування школярів у закладі, за санітарним станом шкільної їдальні  стежили чергові учителі закладу відповідно до графіку.

Усі працівники харчоблоку мають санітарні книжки, своєчасно пройшли медичне обстеження.

З метою прищеплення навичок культури прийому їжі шкільна їдальня оформлена стендами, в наявності куточок здоров’я. У 2017-2018 навчальному році планується продовжити безкоштовне гаряче харчування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей, а також дітей, які є переселенцями із зони АТО при наявності необхідних документів.

Охорона праці

Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії під час навчально–виховного процесу в школі у 2016–2017 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально–виховного процесу перед початком навчального року видано низку наказів – загальна кількість 10, які стосуються попередження травматизму учнів та дорослих, протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, створення системи охорони праці у школі. Розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожеж тощо. У вересні 2016 року були переглянуті всі інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності та затверджені новим наказом.

Відповідно до «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників школи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів школи.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі велась відповідно до:

-                   статей 43, 50 Конституції України;

-                   Закону України «Про освіту», стаття 26;

-                   кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13;

-                   Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25;

-                   наказів МОН України №563 від 01.08.2001р. «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально–виховного процесу в закладах освіти» і №616 від 31.08.2001р. «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально–виховного процесу в навчальних закладах».

Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам.

Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти – дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки готовності школи до 2016–2017 навчального року, проведена перевірка контурів захисного заземлення, опору ізоляції електропроводу; у колективному договорі є розділ з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку.

          На кожному поверсі, у кожному учбовому кабінеті розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих; в учбових кабінетах школи оформлено куточки з безпеки життєдіяльності для учнів.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах.

Усі заплановані заходи з охорони праці, безпеки життєдіяльності на 2016–2017 навчальний рік проведено:

-                   тиждень знань з безпеки життєдіяльності;

-                   участь у Всесвітньому Дні боротьби з туберкульозом;

-                   тиждень дорожнього руху;

-                   місячник щодо попередження пожеж від пустощів дітей з вогнем;

-                   місячник «Увага! Діти на дорозі»;

-                   тематичні класні години.

Медичне обслуговування учнів школи здійснювалось медичною сестрою міської дитячої лікарні № 6 Кузьміною Наталією Василівною згідно графіка затвердженого директором школи. Учні усіх класів пройшли медичний огляд лікарями–фахівцями. Щомісячно учні 1–9 класів проходять перевірку на педикульоз та коросту. Проводиться профілактичне щеплення учнів. На 1 вересня 2016 року всі педагогічні працівники надали медичні книжки з дозволом на роботу.