ВУЗ ШАГ

КЗО "СЗШ №77" ДМР Новокодацького району

 
Умови доступності

 

Умови доступності

комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 77» Дніпровської міської ради

для осіб з особливими освітніми потребами

 

 

         На виконання Законів України «про освіту», «Про загальну середню освіту», згідно з Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03.02.2016  № 184/28314 зі змінами у наказі від 10.07.2019 № 955, зареєстрованому в Міністерстві юстицій України від 02.08.2019 за №852/33823, та на підставі заяв батьків, рішення педагогічної ради, довідок ЛКК, висновків засідання обласної психолого-медико-педагогічної комісії, з метою реалізації державної політики з питань забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, надання їм психолого-соціальної та педагогічної підтримки, для адаптації серед однолітків, підготовки до самостійного життя у соціумі та враховуючи індивідуальні здібності та стан здоров'я дітей у закладі освіти створено умови для організації індивідуальної форми навчання.

 

Організаційні заходи забезпечення індивідуального навчання:

·          видано накази про зарахування учнів на індивідуальну форму навчання (педагогічний патронаж та сімейна форма навчання);

·          видано накази про затвердження персонального складу та розподіл навчального навантаження педпрацівників, які будуть здійснювати індивідуальне навчання (педагогічний патронаж та сімейна форма навчання);

·         складено робочі навчальні плани для індивідуальної форми навчання (педагогічний патронаж та сімейна форма навчання), які затверджені директором закладу освіту;

·         складені розклади уроків, які затверджені директором закладом освіти і погоджені з батьками учнів.