КЗО "СЗШ №77" ДМР Новокодацького району

 
Умови доступності

 

Умови доступності

комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 77» Дніпровської міської ради

для осіб з особливими освітніми потребами

 

 

         На виконання Законів України «про освіту», «Про загальну середню освіту», згідно з Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03.02.2016  № 184/28314 (зі змінами), згідно з наказом  Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 № 324, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 01.07.2016 № 905/29035, Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» та на підставі заяв батьків, рішення педагогічної ради, довідок ЛКК, висновків засідання обласної психолого-медико-педагогічної комісії, з метою реалізації державної політики з питань забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, надання їм психолого-соціальної та педагогічної підтримки, для адаптації серед однолітків, підготовки до самостійного життя у соціумі та враховуючи індивідуальні здібності та стан здоров'я дітей у закладі освіти створено умови для організації індивідуальної та інклюзивної форм навчання.

 

Організаційні заходи забезпечення індивідуального навчання:

·          видано накази про зарахування учнів на індивідуальну та інклюзивну форми навчання;

·          видано накази про затвердження персонального складу та розподіл навчального навантаження педпрацівників, які будуть здійснювати індивідуальне та інклюзивне навчання;

·         складено робочі навчальні плани для індивідуальної та інклюзивної форм навчання, які затверджені начальником управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради;

·         складені розклади уроків, які затверджені директором школи і погоджені з батьками учнів.