ВУЗ ШАГ

КЗО "СЗШ №77" ДМР Новокодацького району

 
Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

 

Адреса приміщення Найменування власника майна Плоша (кв. м.) Найменування та реквізити документа про право власності або користування Документ про право користування (договір оренди) Інформація про наявність документів про відповідність

Строк дії договору оренди

(з_по_)

Наявність державної реєстрації Наявність нотаріального посвідчення Санітарним нормам Вимогам правил пожежної безпеки Нормам охорони праці

49052, м. Дніпро,       вул. Нестерова, буд.29         e-mail: sz077@dhp. dniprorada. gov.ua

Територіальна громада       м. Дніпра

3040,9 кв.м. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 10.06.2010р., Рішення Дніпропетров ської міської ради XXІV скликання від 18.06.2003 року № 15/10 "Про комунальнуі власність Дніпропетров ської міської Ради народних депутатів" - - - Акт прийому готовності Комуналь-ного закладу освіти "Середня загально-освітня школа №77" Дніпровської міської ради до 2018-2019 н.р. Акт прийому готовності Комуналь-ного закладу освіти "Середня загально-освітня школа №77" Дніпровської міської ради до 2018-2019 н.р. Інформація щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяль ності у КЗО "СЗШ №77" ДМР від 10.01.2019р.