ВУЗ ШАГ

КЗО "СЗШ №77" ДМР Новокодацького району

 
Матеріально-технічне забезпечення

Відомості

про приміщення та матеріально-технічну базу

КЗО «СЗШ №77» ДМР

 

 

Назва показника

ряд-

ка

 

Усього

 

Назва показника

ряд-

ка

 

Усього

А

Б

1

А

Б

     1

Загальна площа всіх приміщень (кв. м)

01

3062

Чи є в закладі (1 - так, 0 - ні) 

 Фізкультурна зала 

 

31

 

1

з них здано в оренду (кв. м)

02

0

Крім того, площа орендованих приміщень (кв. м)

 

 

 

03

0

 Басейн

32

0

З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат 

 

04

 

23

 Навчально-дослідна ділянка (арів)

33

0

 Підсобне господарство

34

 

0

Їх площа (кв. м)

05

1050

 Опалення (1 – центральне або власна котельня,    2 – пічне)

35

1

            Кількість навчальних кабінетів

 

 

 

 

 

Математики

06

1

 Водогін

36

1

Фізики

07

1

     у тому числі з гарячою водою

37

0

Хімії

08

1

 Каналізація

38

1

Географії

09

1

 Їдальня або буфет з гарячим харчуванням

39

1

Біології

10

1

   число посадкових місць у їдальні або буфеті  

40

90

 

 

Української мови і літератури

11

2

      у тому числі у пристосованих приміщеннях

41

0

Інших мов і літератур національних меншин

12

1

 Кількість поверхів в основній будівлі закладу

42

3

Іноземної мови

13

2

До якого поверху є безперешкодний доступ

 

 

Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням

14

0

 дітей-інвалідів

43

0

Основ інформатики й обчислювальної  техніки

15

1

Кількість окремих будівель (уключаючи майстерні

 

 

 

у

встановлено комп’ютерних класів

16

1

та пришкільний інтернат), де навчаються учні

44

0

 

 

 

 

 

 

 

обладнано робочих місць з комп’ютером

17

12

з них:

 

 

них:

у тому числі на яких використовується

 

 

 

   потребують капітального ремонту

45

0

 

операційна система з відкритим кодом

18

10

   перебувають в аварійному стані

46

0

Кількість комп’ютерів у закладі, усього

19

42

Чисельність учнів, які проживають на відстані    

 

 

 

підключено до Iнтернету

20

32

 більше 3 км від закладу і потребують підвезення

47

0

з

не працюють

21

13

                         у тому числі:

 

 

них:

термін придбання становить понад 5 років

22

27

учнів, для яких організовано підвезення

48

0

 

використовуються в управлінсько-господарській

 

 

з них за програмою “Шкільний автобус”

49

0

 

діяльності

23

 

 

 

4

 учнів, які проживають у пришкільному інтернаті

50

0

 

   у тому числі для ведення бібліотечного фонду

24

1

 Бібліотечний  фонд

 

Кількість книг, брошур, журналів

(примірників)

 

 

51

 

 

19860

Крім

портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків

25

3

того,

планшетів

26

0

 

кіль-

підключених до Iнтернету  (з рядків 25 і 26)

27

3

у тому числі підручників, усього                

52

9660

кість

інтерактивних комплексів

28

2

з них для:   1-4 класів

53

3197

Кількість комп’ютерних програмних засобів навчання,   

29

39

                    5-9 класів                         

54

4925

які використовуються

 

 

                   10-11 (12) класів

55

1538

Кількість майстерень

30

2