КЗО "СЗШ №77" ДМР Новокодацького району

 
Правила прийому

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО 1 КЛАСУ

      Прийом та зарахування учнів до Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №77» Дніпровської міської ради відбувається відповідно наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» від 16.04.2018 року № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 року за № 564/32016.

    Відповідно до пункту 4 розділу І

Зарахування здійснюється на підставі:

  • заява одного з батьків дитини, поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника);
  • копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу, здобувача освіти  (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
  • оригінал або копія медичної довідки № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного  профілактичного огляду», форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоровя України від 16.08.2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року № 794/18089;
  • документ, який підтверджує проживання дитини або одного з її батьків на території обслуговування школи;
  • оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновку психолого-медико-педагогічної консультації (у разі наявності для дітей з особлими освітніми потребами).

Відповідно до пункту 13 розділу І

За повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, відповідає особа, яка їх подає.

 

 

 

 

 

Відповідно до глави 1 розділу ІІ

  • До  31 травня приймання заяв та копій відповідних документів (батьки можуть подавати заяви в декілька закладів освіти на вільні місця).
  • З 1 по 15 червня документи не приймаються, що не виключає права батьків подавати документи після 15 червня на вільні місця.
  • Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у перших класах, не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

 

Відповідно до глави 1 розділу ІІ

        Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у перших класах, зарахування дітей відбувається за такими правилами.

       До 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності).

Відповідно до пункту 1 глави 1 розділу ІІ

    До 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування.

     Процедура проведення жеребкування розробляється відповідно до глави 2 розділу ІІ,

     схвалюється педагогічною радою закладу освіти,

     затверджується керівником закладу.

 

Перелік документів,

що підтверджують місце проживання

 

Визначено листом Міністерства освіти і науки України

від 08.05.2018 № 1/9-292

«Лист-роз’яснення щодо застосування окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття

повної загальної середньої освіти»